Cecilia Nordqvist på Tre Stiftelser nominerad till Årets Kommunikatör

Den 11 oktober utser affärstidningen Offentliga Affärer vinnaren av Megafonen 2017.Priset kommer att tilldelas den kommunikatör som för en offentlig organisation särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikationsuppdrag.” Cecilia är nominerad tillsammans med fem andra personer. www.offentligaaffarer.se/2017/09/29/vem-blir-arets-kommunikator

Nominering i sammanfattning: ”Cecilia Nordqvist har skapat en bra kommunikationsstrategi och en varumärkesstrategi, vilket är ovanligt för en verksamhet som arbetar offentligt med äldreomsorg. Hon har breddat kommunikationen genom att prata om varumärkesstrategi, vad är ”varumärke” och vad är det att vara en ”attraktiv arbetsgivare”. Cecilias arbete har medfört att Tre Stiftelser syns och hörs och får stor spridning i sociala medier, tidningar och radio mm. Hon arbetar hela tiden med kommunikation till både medarbetare och hyresgäster. Hon är ensam i sin roll, men arbetar både operativt och strategiskt.”

”Cecilia har med struktur och kontinuitet arbetat hårt för att tydliggöra vår värdegrund, något som hon lyckats mycket bra med och som starkt bidrar till att vi nu har ett välkänt och innehållsrikt varumärke,” konstaterar Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

Cecilia berättar: ”Efter civilingenjörsstudier arbetade jag i två år som teknikinformatör på Telub AB. Därefter startade jag ”Pippi på info” och ägnade tjugo år åt allt inom teknikinformation, handikappinformation, webbutveckling, landsbygdsutveckling och marknadskommunikation. Två år på konstskola öppnade mina ögon för bildernas krafter, liksom att skriva Hjärtebarnsboken fick mig att se berättelsernas stora förmåga till kommunikation. År 2007 anställdes jag på Tre Stiftelser där jag fortfarande är kvar. I denna organisation, som driver äldreomsorg med 380 medarbetare och 380 lägenheter fanns inte någon informatör före mig. Under dessa år har jag förkovrat mig med masterkurser i kommunikation och kallas numera kommunikatör. Kommunikationsstrategi och att stärka vårt varumärke är prioriterat, medarbetarna har lärt sig värdet av kommunikationsplaner. Resultatet av mitt arbete är att jag kan njuta av ett engagemang som gör det möjligt att delegera uppgifter vidare ut i organisationen.”

För mer information, vänligen kontakta:


Monica Berglund

VD Tre Stiftelser
Tel: 0705 11 75 70
monica.berglund@trestiftelser.se
 

Birgitta Plyhm, PR
Tel: 0707 77 12 90
birgitta@plyhm.se

Tre Stiftelser
– Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på tre olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se 


Taggar:

Om oss

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Den 11 oktober utser affärstidningen Offentliga Affärer vinnaren av Megafonen 2017. ”Priset kommer att tilldelas den kommunikatör som för en offentlig organisation särskilt bidragit till goda resultat kring verksamhetens kommunikationsuppdrag.” Cecilia är nominerad tillsammans med fem andra personer.
Twittra det här

Citat

Cecilia Nordqvist har skapat en bra kommunikationsstrategi och en varumärkesstrategi, vilket är ovanligt för en verksamhet som arbetar offentligt med äldreomsorg. Hon har breddat kommunikationen genom att prata om varumärkesstrategi, vad är ”varumärke” och vad är det att vara en ”attraktiv arbetsgivare”. Cecilias arbete har medfört att Tre Stiftelser syns och hörs och får stor spridning i sociala medier, tidningar och radio mm. Hon arbetar hela tiden med kommunikation till både medarbetare och hyresgäster. Hon är ensam i sin roll, men arbetar både operativt och strategiskt
Nominering i sammanfattning
Cecilia har med struktur och kontinuitet arbetat hårt för att tydliggöra vår värdegrund, något som hon lyckats mycket bra med och som starkt bidrar till att vi nu har ett välkänt och innehållsrikt varumärke
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser