Euforisk körsång på Tre Stiftelsers demensboende

Schlagers varvades med klassiska vårsånger när kören på Tre Stiftelsers äldreboende i Kallebäck igår höll konsert med och för anhöriga och medarbetare. Boendet med tjugotvå hyresgäster är särskilt inriktat på personer med demenssjukdom och invigdes för drygt ett år sedan. En gång i veckan under de senaste tre månaderna har körledaren Karin Eriksson Jeanson från Folkuniversitetet besökt boendet för en timmes körsång och nu var det dags för framträdande. Engagemanget har hela tiden varit stort och applåderna efter gårdagens konsert var entusiastiska.


Körsång på Tre Stiftelser


Initiativtagaren Anki Hansson tillsammans med hyresgäster och anhörig

”De sjunger verkligen av hjärtans lust! Vi har under de senaste månaderna kunnat glädjas åt alla positiva effekter, som körsången haft på hyresgästerna liksom deltagande medarbetare och anhöriga. Det är helt fantastiskt”, kommenterar Britta Schröder, enhetschef på Kallebäck.

Initiativet till att starta kören togs av Anki Hansson, som arbetar som sjuksköterska på äldreboendet. De tog kontakt med Karin Eriksson-Jeansson som är utbildad musiklärare och leder Folkuniversitets studiecirklar i körsång för äldre samt personer med psykisk ohälsa och förvärvade hjärnskador.


”Jag har världens roligaste jobb. Att få sprida sångglädje och nå ut till de som inte själva har så lätt att ta sig någonstans är fantastiskt. Det har varit roligt att se utvecklingen under de månader vi träffats här på Kallebäck. Kören har blivit mer samstämmig, de har blivit tryggare och vågar sjunga ut på ett annat sätt. Musiken finns genom hela livet och den skapar en varm gemenskap, eventuella begränsningar blir inte lika stora som i andra sammanhang. Många finner också lugn och harmoni i musiken och det värmer mitt hjärta”, säger Karin Eriksson Jeanson.


Karin Eriksson Jeanson och Britta Schröder

Många vetenskapliga studier bekräftar den positiva effekt som körsång och musik har på hälsan. Läs mer om detta i en intervju med Karin här: www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Goteborg/Uppsokande/intervjuer/korsang-ger-samhorighet-och-harmoni

Att starta en kör är ett av många exempel på Tre Stiftelsers omfattande kulturverksamhet. Varje vardag erbjuds flera olika aktiviteter på alla fyra adresserna. Utgångspunkten är att de ska vara glädjefyllda och bidra till att skapa en meningsfull vardag.

”Både med stöd i forskning och utifrån vår egen erfarenhet vet vi hur mycket olika kulturaktiviteter bidrar till ett ökat välbefinnande hos våra hyresgäster. Genom våra kulturombud arrangeras evenemang och studiecirklar men vi är också mycket glada att det kommer så många bra initiativ och önskemål från hyresgästerna själva. Slutligen är våra medarbetares engagemang och omtanke i kombination med den tydliga värdegrunden en förutsättning för våra hyresgästers välmående och trivsel”, säger Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Berglund
VD Tre Stiftelser
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70
monica.berglund@trestiftelser.se

Britta Schröder
Enhetschef Kallebäck
Tel: 031-395 30 10, 0702-53 92 23
britta.schroder@trestiftelser.se  

Birgitta Plyhm          
PR
Tel: 0707 77 12 90
birgitta@plyhm.se


Karin Eriksson Jeanson, Körledare hos Folkuniversitetet karin.eriksson.jeanson@folkuniversitetet.se

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Schlagers varvades med klassiska vårsånger när kören på Tre Stiftelsers äldreboende i Kallebäck igår höll konsert med och för anhöriga och medarbetare. Boendet med tjugotvå hyresgäster är särskilt inriktat på personer med demenssjukdom och invigdes för drygt ett år sedan. En gång i veckan under de senaste tre månaderna har körledaren Karin Eriksson Jeanson från Folkuniversitetet besökt boendet för en timmes körsång och nu var det dags för framträdande. Engagemanget har hela tiden varit stort och applåderna efter gårdagens konsert var entusiastiska.
Twittra det här

Citat

De sjunger verkligen av hjärtans lust! Vi har under de senaste månaderna kunnat glädjas åt alla positiva effekter, som körsången haft på hyresgästerna liksom deltagande medarbetare och anhöriga. Det är helt fantastiskt
Britta Schröder, enhetschef på Kallebäck.
Jag har världens roligaste jobb. Att få sprida sångglädje och nå ut till de som inte själva har så lätt att ta sig någonstans är fantastiskt. Det har varit roligt att se utvecklingen under de månader vi träffats här på Kallebäck. Kören har blivit mer samstämmig, de har blivit tryggare och vågar sjunga ut på ett annat sätt. Musiken finns genom hela livet och den skapar en varm gemenskap, eventuella begränsningar blir inte lika stora som i andra sammanhang. Många finner också lugn och harmoni i musiken och det värmer mitt hjärta
Karin Eriksson Jeanson, Körledare hos Folkuniversitetet
Både med stöd i forskning och utifrån vår egen erfarenhet vet vi hur mycket olika kulturaktiviteter bidrar till ett ökat välbefinnande hos våra hyresgäster. Genom våra kulturombud arrangeras evenemang och studiecirklar men vi är också mycket glada att det kommer så många bra initiativ och önskemål från hyresgästerna själva. Slutligen är våra medarbetares engagemang och omtanke i kombination med den tydliga värdegrunden en förutsättning för våra hyresgästers välmående och trivsel
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser