Hyresgästerna har tagit plats i ledningsgruppen på äldreboendet Otium

Sedan en tid tillbaka är några av hyresgästerna på Tre Stiftelsers äldreboende Otium en del av Lilla ledningsgruppen. Tillsammans med verksamhetens övriga professioner, såsom sjuksköterska, undersköterska, fastighetstekniker och kock med fler, ser de till att det är fokus på Tre Stiftelsers tre övergripande koncept: kultur, mat och måltidsmiljö samt ute- och innemiljö.  

”Att hyresgästerna ska vara med och bestämma och påverka verksamheten är en självklarhet!”, säger Maria Lundin, som tagit initiativ till forumet som kallas Lilla Ledningsgruppen och som delar jobbet som bitr. verksamhetschef/HR-chef med Maria Tid hos Tre Stiftelser.


Delar av Lilla Ledningsgruppen här flankerad av Maria Lundin och Maria Tid, som delar på jobbet som Bitr. verksamhetschef/HR-chef, Tre Stiftelser

En gång i månaden sammanträder gruppen och nyligen beslutades t ex att göra om det nuvarande biblioteket till en bar på inrådan från hyresgästerna. Det var en lokal som ingen använde, nu är ombyggnationen i full gång och invigning sker
i mars.


”Vi har också påbörjat en ”manual”/handbok för ett salutogent äldreboende. Det ska vara en handbok för nyinflyttade hyresgäster och för nya medarbetare om vad ett salutogent äldreboende är. Ledningsgruppen har ett behov av att förtydliga att det inte är annorlunda att bo på Otium än att bo någon annanstans. Det finns ibland en förutfattad mening om hur ett äldreboende ska vara som vi med hjälp av manualen ska beivra. Här ska även finnas noterat vad som är viktigt i fråga om bl a bemötande”, tillägger Maria Lundin.

”Lilla Ledningsgruppen har blivit mycket uppskattad, det är vi glada för. Vi värderar medbestämmande högt, alla har en röst och att få vara med och påverka skapar förståelse i hela organisationen. Dessutom sparar det tid, vi kan ta klokare beslut och arbeta både smartare och snabbare”, avslutar Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

Tre Stiftelsers värdegrund
Tre Stiftelser bedriver salutogen omsorg, vård och service. Det innebär att verksamheten har hyresgästerna och deras hälsa i centrum. Följande tre koncept prioriteras:

  • Kultur – skapa en meningsfull vardag med ett brett utbud av aktiviteter anpassade efter hyresgästernas önskemål och behov.
  • Mat och måltidsmiljö – mat av hög kvalitet, i en trevlig miljö bidrar till ökad livskvalitet
  • Inne- och utemiljö – stödjande som trivsamma för att hyresgästerna ska uppleva välbefinnande och värdighet, tillgodose behovet av ett socialt sammanhang och med ökad tillgänglighet möjliggöra ett självständigt och aktivt liv.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Berglund
VD Tre Stiftelser
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70
monica.berglund@trestiftelser.se

Maria Lundin
nytillträdd Bitr. verksamhetschef/HR-chef
Tel: 031-70 42 780
maria.lundin@trestiftelser.se

Birgitta Plyhm
PR
Tel: 0707 77 12 90
birgitta@plyhm.se


Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se 

Taggar:

Om oss

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sedan en tid tillbaka är några av hyresgästerna på Tre Stiftelsers äldreboende Otium en del av Lilla ledningsgruppen. Tillsammans med verksamhetens övriga professioner, såsom sjuksköterska, undersköterska, fastighetstekniker och kock med fler, ser de till att det är fokus på Tre Stiftelsers tre övergripande koncept: kultur, mat och måltidsmiljö samt ute- och innemiljö.
Twittra det här

Citat

Att hyresgästerna ska vara med och bestämma och påverka verksamheten är en självklarhet!
Maria Lundin, Bitr. verksamhetschef/HR-chef
Vi har också påbörjat en ”manual”/handbok för ett salutogent äldreboende. Det ska vara en handbok för nyinflyttade hyresgäster och för nya medarbetare om vad ett salutogent äldreboende är. Ledningsgruppen har ett behov av att förtydliga att det inte är annorlunda att bo på Otium än att bo någon annanstans. Det finns ibland en förutfattad mening om hur ett äldreboende ska vara som vi med hjälp av manualen ska beivra. Här ska även finnas noterat vad som är viktigt i fråga om bl a bemötande
Maria Lundin, Bitr. verksamhetschef/HR-chef
”Lilla Ledningsgruppen har blivit mycket uppskattad, det är vi glada för. Vi värderar medbestämmande högt, alla har en röst och att få vara med och påverka skapar förståelse i hela organisationen. Dessutom sparar det tid, vi kan ta klokare beslut och arbeta både smartare och snabbare
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser