Klubb Vega – dagverksamhet för yngre med demenssjukdom

Report this content

Klubb Vega, som är en unik verksamhet i Sverige, bedrivs av Tre Stiftelser i Göteborg och vänder sig till personer under 65 år med en tidig eller medelsvår demenssjukdom. Dagverksamheten fungerar som en mötesplats dit man kommer för att få ett socialt sammanhang, en bättre struktur på dagen och en meningsfull tillvaro.

Klubb Vega startades år 2005 på initiativ av Demensföreningen i Göteborg med stöd av forskare inom området ”yngre med demenssjukdom”. De såg ett behov av en dagverksamhet för både den drabbade och deras anhöriga, ett tryggt sammanhang där man kunde dela sina erfarenheter med andra och få struktur i vardagen. Till en början bedrevs verksamheten med medel från bl a Allmänna Arvsfonden, men sedan 2007 finansieras den av Göteborgs Stad och har sina lokaler på Vegahusen vid Slottsskogen i Göteborg. Deltagarna kommer från Minnesmottagningen i Mölndal där de fått sin diagnos och det behövs inget biståndsbeslut för att delta.

 Varje dag inleds med frukost och planering av dagens aktiviteter. Sedan utformas dagen efter deltagarnas önskemål och det kan vara museibesök, promenader i natursköna områden, en utflykt till skärgården eller shopping. Deltagarna kan komma dit en, två eller tre dagar i veckan och totalt kan det vara upp till sex personer med per dag.

”Vi möter många olika människor i vår verksamhet och de befinner sig i olika situationer och skeenden i livet. Vi vill skapa en struktur och ett meningsfullt innehåll i deras vardag. Många som nyligen drabbats söker också ett svar på varför det hänt just dem. Men vi fokuserar på att lyfta fram personens egenskaper, hur de mår och vad de vill göra just nu. Vi vill bygga upp deras självkänsla och få dem att förstå att du är du och inte din sjukdom,” säger personalen på Klubb Vega. 

”Vi är glada att kunna erbjuda den här typen av verksamhet även om den inte ligger inom ramen för vår kärnverksamhet. Det handlar ju här om lite yngre människor mitt i livet och det är viktigt att det finns någonstans där de kan bli accepterade för hur de är. Vi kan konstatera att det finns ett behov för personer som blir drabbade av tidig och medelsvår demens och tycker det är angeläget att fler verksamheter som vår Klubb Vega etableras även på andra ställen,” säger Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Berglund
VD Tre Stiftelser 
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70
E-post: monica.berglund@trestiftelser.se   

Birgitta Plyhm 
PR
Tel: 0707 77 12 90 
E-post: birgitta@plyhm.se     

Klubb Vega
Elisabeth o Annika

Tel: 031-704 26 08
klubbvega@trestiftelser.se


Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se 

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Klubb Vega, som är en unik verksamhet i Sverige, bedrivs av Tre Stiftelser i Göteborg och vänder sig till personer under 65 år med en tidig eller medelsvår demenssjukdom. Dagverksamheten fungerar som en mötesplats dit man kommer för att få ett socialt sammanhang, en bättre struktur på dagen och en meningsfull tillvaro.
Twittra det här

Citat

Vi möter många olika människor i vår verksamhet och de befinner sig i olika situationer och skeenden i livet. Vi vill skapa en struktur och ett meningsfullt innehåll i deras vardag. Många som nyligen drabbats söker också ett svar på varför det hänt just dem. Men vi fokuserar på att lyfta fram personens egenskaper, hur de mår och vad de vill göra just nu. Vi vill bygga upp deras självkänsla och få dem att förstå att du är du och inte din sjukdom
Personalen på Klubb Vega
Vi är glada att kunna erbjuda den här typen av verksamhet även om den inte ligger inom ramen för vår kärnverksamhet. Det handlar ju här om lite yngre människor mitt i livet och det är viktigt att det finns någonstans där de kan bli accepterade för hur de är. Vi kan konstatera att det finns ett behov för personer som blir drabbade av tidig och medelsvår demens och tycker det är angeläget att fler verksamheter som vår Klubb Vega etableras även på andra ställen
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser