Lyhörda clowner öppnar upp sinnen hos personer med demenssjukdom

Report this content

Värme, glädje och närhet präglar stämningen när hyresgästerna på Tre Stiftelsers äldreboende Änggårdsbacken har besök av clownerna Mona-Lisa och Mattis från Clownkliniken. Alla Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg använder återkommande clownbesök i sin äldreomsorg. Med välkända sånger, lekfullt dramatiserade och stor lyhördhet för åhörarnas reaktioner öppnar clownerna sinnen som sällan används.”Clowneriet öppnat upp sinnena hos både oss och dem vi besöker. Man får nära till känslorna och till leken. Det handlar om närvaro och att mötas på olika sätt. Och det får ta lite tid. Det finns de som sitter tysta och blundar, men nu vet jag att även de är med”, säger Martin Högberg, clown på Clownkliniken.

”Vårt arbete i demensvården har likheter med det vi gör på barnsjukhusen. Men detta är vuxna människor med alla åldrar i sig. Vi, som vuxna clowner, har också alla åldrar i oss och vi känner in hur vi kan möta de olika individerna. Framförandet handlar mer om relationer och den fysiska beröringen är en betydelsefull del”, förklarar Maja Ringstad clown, Clownkliniken i Göteborg.


Ett besök på Änggårdsbacken…
Clownen Mona-Lisa trollar fram en röd ros ur sin prickigt glada väska och en av de kvinnliga hyresgästerna blir Carmencita i Taubes välkända sång. Ansikten lyser upp och händer klappar när clownerna, förutom Taube, bjuder på schlager och dansbandsmusik med några decennier på nacken. Samtidigt som de sjunger, spelar, dansar och har lekfull dialog med både varandra och publiken cirkulerar Mattis och Mona-Lisa och kommer nära var och en av hyresgästerna.

”Clownerna lyckas trigga något hos hyresgästerna med demenssjukdom. De bjuder in och skapar delaktighet, sången tränger igenom och de som annars inte pratar sjunger ofta med”, berättar Ylva Jonsson, enhetschef på Änggårdsbacken.Kontinuiteten är viktig, clownerna kommer var 14e dag. Innan de lämnar en våning för att gå till nästa tar de omsorgsfullt adjö av var och en. Alla blir sedda.

Clownbesöken är ett av många exempel på Tre Stiftelsers omfattande kulturverksamhet. Varje vardag erbjuds flera olika aktiviteter på alla fyra adresserna. Utgångspunkten är att de ska vara glädjefyllda och bidra till att skapa en meningsfull vardag.

”Psykosociala och kulturella aktiviteter är positivt för alla människor. Clowner är tidlösa och alla känslor och mänskliga egenskaper finns bakom clowndräkten. Det sociala samspelet i kombination med sånger från förr stimulerar det som kallas det autobiografiska minnet, ett slags igenkännande. Både forskningen och vår egen erfarenhet visar att kulturaktiviteter bidrar till ett ökat välbefinnande hos våra hyresgäster”, säger Monica Berglund, VD för Tre Stiftelser.

Om Clownkliniken
Maja Ringstad och Martin Högberg, som clownerna egentligen heter, hade stor erfarenhet av clowneri för barn på sjukhus när Clownkliniken 2013 tog sig an att utvidga pedagogiken till personer med demenssjukdom. Den förberedande utbildningen inkluderade bland annat en studieresa till Tyskland; ett av flera länder där clowner sedan länge används inom demensvården.
www.clownkliniken.se


Psykosociala aktiviteter
Neuropsykiatrisk forskning har visat att psykosociala aktiviteter kan minska ångest och depression hos personer med demenssjukdom (Testad m fl 2014, Chaoi m fl 2009, Cohen-Mainsfeld & Werner 1997). 2016 publicerade Kommunförbundet Skåne en studie om clowner i vården av dementa personer: https://kfsk.se/blog/dokument-kategori/socialtjanst-vard-och-omsorg/

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Berglund
VD Tre Stiftelser
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70
monica.berglund@trestiftelser.se

Ylva Jonsson
Enhetschef Änggårdsbacken
Tel: 031-704 27 29
ylva.jonsson@trestiftelser.se

Birgitta Plyhm          
PR
Tel: 0707 77 12 90
birgitta@plyhm.se


Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se 

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Värme, glädje och närhet präglar stämningen när hyresgästerna på Tre Stiftelsers äldreboende Änggårdsbacken har besök av clownerna Mona-Lisa och Mattis från Clownkliniken. Alla Tre Stiftelsers äldreboenden i Göteborg använder återkommande clownbesök i sin äldreomsorg. Med välkända sånger, lekfullt dramatiserade och stor lyhördhet för åhörarnas reaktioner öppnar clownerna sinnen som sällan används.
Twittra det här

Citat

Clowneriet öppnat upp sinnena hos både oss och dem vi besöker. Man får nära till känslorna och till leken. Det handlar om närvaro och att mötas på olika sätt. Och det får ta lite tid. Det finns de som sitter tysta och blundar, men nu vet jag att även de är med
Martin Högberg, clown på Clownkliniken.
Vårt arbete i demensvården har likheter med det vi gör på barnsjukhusen. Men detta är vuxna människor med alla åldrar i sig. Vi, som vuxna clowner, har också alla åldrar i oss och vi känner in hur vi kan möta de olika individerna. Framförandet handlar mer om relationer och den fysiska beröringen är en betydelsefull del
Maja Ringstad clown, Clownkliniken i Göteborg.
Clownerna lyckas trigga något hos hyresgästerna med demenssjukdom. De bjuder in och skapar delaktighet, sången tränger igenom och de som annars inte pratar sjunger ofta med
Ylva Jonsson, enhetschef på Änggårdsbacken.
Psykosociala och kulturella aktiviteter är positivt för alla människor. Clowner är tidlösa och alla känslor och mänskliga egenskaper finns bakom clowndräkten. Det sociala samspelet i kombination med sånger från förr stimulerar det som kallas det autobiografiska minnet, ett slags igenkännande. Både forskningen och vår egen erfarenhet visar att kulturaktiviteter bidrar till ett ökat välbefinnande hos våra hyresgäster
Monica Berglund, VD för Tre Stiftelser