Monica Berglund finalist till Årets Hälsofrämjande chef

Av 500 nominerade chefer har nu sju utsetts till finalister i tävlingen Sveriges bästa chef. Vinnare utses i sju kategorier samt till Årets Hederspris under den årliga Chefgalan – i år den 8 mars - på Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. Det är ledarskapstidningen Chef med medarrangörer, som för 16:e året i rad arrangerar tävlingen och i år är Monica Berglund, VD Tre Stiftelser i Göteborg en av tre finalister i kategorin Årets Hälsofrämjande chef.

Generellt belönas de chefer som utmärkt sig mest i sitt ledarskap under året och för Monicas del har juryn formulerat följande motivering: ”Denna chef har skapat en uthållig verksamhet där kunder trivs och medarbetarna blommar. Med mod, systematik och en tydlig värdegrund skapar denna hälsofrämjande ledare en verksamhet som präglas av livskvalitet, engagemang och stolthet. Den framgångsrika filosofin bygger på en enkel devis: att vi ska vilja varandra väl. En engagerad och driven chef som påverkar branschen positivt långt utanför den egna verksamheten.”

För mer info: www.chef.se

”Det finns många delar i ett hälsofrämjande arbete och ett ledarskap och det är många faktorer som påverkar hälsan och hur en god arbetsmiljö skapas. Några faktorer är delaktighet, rätt förutsättningar både ekonomiska och praktiska, tid för reflektion och handledning och inte minst verksamhetsnära chefer som leder, ger feedback och lyfter sina medarbetare”, säger Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

Ett specifikt exempel på hur Tre Stiftelser arbetar med hälsofrämjande är det sk Hälsoprogrammet. På Tre Stiftelsers äldreboende i Göteborg är träning av hög prioritet, för de boende men även för personalen. Syftet med Hälsoprogrammet är att på ett långsiktigt sätt träna, utbilda och motivera de anställda till att prioritera sin hälsa och skapa bättre vanor, med särskilt fokus på de som har stort behov av att göra en livsstilsändring. Att leva enligt projektet har blivit en naturlig del i vardagen, alla har mått bättre och livsstilsändringen har även gett utslag i minskade sjukskrivningsdagar.

”Att ha fokus på det friska och med god hälsa som målsättning gäller inte bara för våra boende utan omfattar även vår personal. Därför är det förstås extra roligt att som chef vara finalist i just denna viktiga kategori. En hjärtefråga för mig. Vi jobbar långsiktigt och med uthållighet för att förbättra våra anställdas livsstil med bl a tillgång till träning på arbetstid. Under 1 ½ år har vi nått 50 personer med vårt speciella hälsoprogram och vi är alla mycket nöjda med det resultat som uppnåtts,” säger Monica Berglund, VD Tre Stiftelser. För mer info om detta, se https://news.cision.com/se/tre-stiftelser/r/halsoprogram-pa-arbetstid---en-lonsam-investering-pa-aldreboendet,c2415435

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Berglund                                                                                             
VD Tre Stiftelser                                                                                               
Tel: 031 70 42 601
monica.berglund@trestiftelser.se                                                                                        

Birgitta Plyhm
Tel: 0707 77 12 90 
birgitta@plyhm.se  

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Taggar:

Om oss

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Av 500 nominerade chefer har nu sju utsetts till finalister i tävlingen Sveriges bästa chef. Vinnare utses i sju kategorier samt till Årets Hederspris under den årliga Chefgalan – i år den 8 mars - på Vinterträdgården på Grand Hôtel i Stockholm. Det är ledarskapstidningen Chef med medarrangörer, som för 16:e året i rad arrangerar tävlingen och i år är Monica Berglund, VD Tre Stiftelser i Göteborg en av tre finalister i kategorin Årets Hälsofrämjande chef.
Twittra det här

Citat

Det finns många delar i ett hälsofrämjande arbete och ett ledarskap och det är många faktorer som påverkar hälsan och hur en god arbetsmiljö skapas. Några faktorer är delaktighet, rätt förutsättningar både ekonomiska och praktiska, tid för reflektion och handledning och inte minst verksamhetsnära chefer som leder, ger feedback och lyfter sina medarbetare
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
Att ha fokus på det friska och med god hälsa som målsättning gäller inte bara för våra boende utan omfattar även vår personal. Därför är det förstås extra roligt att som chef vara finalist i just denna viktiga kategori. En hjärtefråga för mig. Vi jobbar långsiktigt och med uthållighet för att förbättra våra anställdas livsstil med bl a tillgång till träning på arbetstid. Under 1 ½ år har vi nått 50 personer med vårt speciella hälsoprogram och vi är alla mycket nöjda med det resultat som uppnåtts
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser