Möten med minnen på Göteborgs konstmuseum

Nyligen besökte hyresgäster från Tre Stiftelsers äldreboende Göteborgs konstmuseum, som varje månad anordnar visningar för personer med demensdiagnos – Möten med minnen. Det är visningar där samtalet står i fokus och där besökarna får möjlighet att ta del av konsten på sina egna villkor och utifrån sina egna erfarenheter.

”Det ser kallt ut”, säger en av deltagarna framför Per Ekströms tavla Sol och snö från 1891. Temat för visningen denna dag är Landet och staden. Konstpedagogen Emelie Arendorff Runnerström visar runt i konstmuseets samlingar av nordisk sekelskifteskonst. Vid konstverken diskuteras färger, former och motiv, samt vilka känslor de förmedlar till betraktaren. Verken ger också upphov till andra diskussioner som till exempel Vad är hemma, Vad är typiskt svenskt, Hur det är att flytta långt bort och egna minnen. En av de boende från Tre Stiftelser kommer utifrån Per Ekströms ovan nämnda tavla att tänka på när han i sin ungdom gick från Majorna till Hisingen när isen lagt sig på Göta Älv.

”Vi ordnar många aktiviteter, det kan t ex vara kräftskiva, oktoberfest, pubafton, tedans eller nobelfest och varje månad gör vi minst en till två aktiviteter utanför huset.  Vi försöker fånga upp hyresgästernas intressen och tillsammans planerar vi för kommande utflykter. Konstmuseets visningar för personer med demensdiagnos har vi besökt tre gånger tidigare. Det har varit väldigt uppskattat, det är trevligt och upplägget är mycket pedagogiskt. Vi får också med oss bilder på de konstverk som visats så vi kan prata om besöket och det vi har sett när vi kommer hem”, säger Diana Roos, som var med på visningen och som arbetar som specialistundersköterska på Änggårdsbacken, Hus B.
”På konstmuseet anordnar vi sedan fem år visningar för personer med demensdiagnos. Idén kommer ursprungligen från MoMa i New York och har tagits upp i Sverige av flera museer, bl a Nationalmuseum. De reaktioner vi möter är väldigt positiva och tillsammans med anhöriga kan det vara ett avbrott i vardagen och ett sätt att hitta något att prata om. Under visningarna fokuserar vi bara på det vi har framför oss och det kan göra att diagnosen inte blir lika påtaglig för stunden”, kommenterar Emelie Arendorff Runnerström, konstpedagog Göteborgs konstmuseum.

Om Möten med minnen på Göteborgs konstmuseum
Visningarna ges för personer med demensdiagnos och äger rum utanför museets öppettid den första måndagen i varje månad. Visningarna utgår från olika teman och stora och små frågor pratas om i både helgrupp och mindre grupper. Besöket görs tillsammans med en anhörig eller annan följeslagare och kostar 60 kr.

Föranmälan krävs och kan göras här:  bokningar.konstmuseum@kultur.goteborg.se

Läs mer här: http://goteborgskonstmuseum.se/aktiviteter/moten-med-minnen

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Berglund
VD Tre Stiftelser
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70
E-post: monica.berglund@trestiftelser.se
Birgitta Plyhm
PR
Tel: 0707 77 12 90
E-post: birgitta@plyhm.se 


Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se 

Taggar:

Om oss

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nyligen besökte hyresgäster från Tre Stiftelsers äldreboende Göteborgs konstmuseum, som varje månad anordnar visningar för personer med demensdiagnos – Möten med minnen. Det är visningar där samtalet står i fokus och där besökarna får möjlighet att ta del av konsten på sina egna villkor och utifrån sina egna erfarenheter.
Twittra det här

Citat

Vi ordnar många aktiviteter, det kan t ex vara kräftskiva, oktoberfest, pubafton, tedans eller nobelfest och varje månad gör vi minst en till två aktiviteter utanför huset. Vi försöker fånga upp hyresgästernas intressen och tillsammans planerar vi för kommande utflykter. Konstmuseets visningar för personer med demensdiagnos har vi besökt tre gånger tidigare. Det har varit väldigt uppskattat, det är trevligt och upplägget är mycket pedagogiskt. Vi får också med oss bilder på de konstverk som visats så vi kan prata om besöket och det vi har sett när vi kommer hem
Diana Roos, specialistundersköterska på Änggårdsbacken, Hus B.
På konstmuseet anordnar vi sedan fem år visningar för personer med demensdiagnos. Idén kommer ursprungligen från MoMa i New York och har tagits upp i Sverige av flera museer, bl a Nationalmuseum. De reaktioner vi möter är väldigt positiva och tillsammans med anhöriga kan det vara ett avbrott i vardagen och ett sätt att hitta något att prata om. Under visningarna fokuserar vi bara på det vi har framför oss och det kan göra att diagnosen inte blir lika påtaglig för stunden
Emelie Arendorff Runnerström, konstpedagog Göteborgs konstmuseum.