Tre Stiftelser implementerar administrativa roboten Robin

Report this content

På Tre Stiftelsers äldreboende i Göteborg har mjukvaruroboten Robin implementerats i verksamheten. Roboten tar hand om regelbaserade uppgifter med hög repetition där syftet är att frigöra tid och låta medarbetarna fokusera på det de är utbildade för och det som skapar kvalitet och värde i organisationen. I ett första steg attesterar roboten alla arbetspass och rapporterar avvikelser – ett arbete som kan göras på en tredjedel av den tid det tar för en människa.

Mjukvaruroboten, som går under namnet Robin, levereras av det svenska företaget Bitoreq och bygger på tekniken RPA, Robotic Process Automation. Under våren genomfördes ett lyckat pilottest och i första skedet har den nu implementerats som ett stöd för enhetscheferna vid attestering av tidrapporter. Alla pass som inte kommit in eller inte ligger inom flexramen rapporteras.  Nästa steg är att använda Robin vid anställningar. Tre Stiftelser är en stor arbetsgivare som gör relativt många anställningar per år. Med hjälp av Robin kan alla uppgifter vid anställning föras in i verksamhetens system automatiskt.”Att ligga på framkant inom ny teknik är en självklarhet för oss men att robotisera repetitiva arbetsuppgifter handlar framför allt om att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill avskaffa tråkiga arbetsuppgifter, det ska vara lustfyllt att arbeta och vi vill ta till vara våra medarbetares fulla kompetens,” säger Johan Rindeborg, Administrativ chef Tre Stiftelser.

”Vi brukar säga att vi frigör tid så att proffs får vara proffs. Proffs kan man vara på många saker men en medarbetare är vanligtvis inte utbildad för administrativt, regelstyrt och repetitivt arbete. Att anlita Robin kan handla om att skapa en mer attraktiv arbetsplats, om att få siffrorna rätt eller om att frigöra tid för mer värdeskapande arbetsuppgifter. Med Robins hjälp kan vardagens arbetsuppgifter bli mänskligare,” säger Eva Kongshöj, VD Bitoreq AB.

”För oss som arbetsgivare är allting som har med teknik att göra och som kan underlätta för våra medarbetare ett steg i rätt riktning. Vi är definitivt öppna för alla tekniska innovationer och vågar prova även det som oprövat,” avslutar Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Berglund
VD Tre Stiftelser
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70
E-post: monica.berglund@trestiftelser.se     
Johan Rindeborg
Administrativ chef/Chef Fastighet, Ekonomi       
Tel: 031-70 42 680
E-post: johan.rindeborg@trestiftelser.se
Birgitta Plyhm
PR
Tel: 0707 77 12 90
E-post: birgitta@plyhm.se 

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se 

Om Bitoreq AB
Bitoreq tar ett helhetsgrepp kring Automatisering. Detta gör vi genom att stötta verksamheter att identifiera sin förbättringspotential, utveckla kundanpassade lösningar samt, vid behov, stötta verksamheters förbättringsarbete. www.bitoreq.com

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

På Tre Stiftelsers äldreboende i Göteborg har mjukvaruroboten Robin implementerats i verksamheten. Roboten tar hand om regelbaserade uppgifter med hög repetition där syftet är att frigöra tid och låta medarbetarna fokusera på det de är utbildade för och det som skapar kvalitet och värde i organisationen. I ett första steg attesterar roboten alla arbetspass och rapporterar avvikelser – ett arbete som kan göras på en tredjedel av den tid det tar för en människa.
Twittra det här

Citat

Att ligga på framkant inom ny teknik är en självklarhet för oss men att robotisera repetitiva arbetsuppgifter handlar framför allt om att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare. Vi vill avskaffa tråkiga arbetsuppgifter, det ska vara lustfyllt att arbeta och vi vill ta till vara våra medarbetares fulla kompetens
Johan Rindeborg, Administrativ chef Tre Stiftelser
Vi brukar säga att vi frigör tid så att proffs får vara proffs. Proffs kan man vara på många saker men en medarbetare är vanligtvis inte utbildad för administrativt, regelstyrt och repetitivt arbete. Att anlita Robin kan handla om att skapa en mer attraktiv arbetsplats, om att få siffrorna rätt eller om att frigöra tid för mer värdeskapande arbetsuppgifter. Med Robins hjälp kan vardagens arbetsuppgifter bli mänskligare
Eva Kongshöj, VD Bitoreq AB
För oss som arbetsgivare är allting som har med teknik att göra och som kan underlätta för våra medarbetare ett steg i rätt riktning. Vi är definitivt öppna för alla tekniska innovationer och vågar prova även det som oprövat
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.