Tre Stiftelser satsar på ny spelteknik för demensdrabbade

På Tre Stiftelsers äldreboende Änggårdsbacken installeras nu Tovertafel, vilket betyder det Magiska Bordet. Det är ett koncept av specialutvecklade spel och ljusprojiceringar för personer med medelsvår till svår demenssjukdom. Tre Stiftelser är en av de första i Sverige med denna välfärdsteknik som på ett lekfullt sätt stimulerar till fysisk och social aktivitet.

Forskning ligger till grund för den holländska spelinnovationen Tovertafel, som nyligen introducerats i Sverige. Spelen består av interagerande ljusanimationer som reagerar på hand- och armrörelser och som projiceras på ett bord. Det kan spelas självständigt eller tillsammans med anhöriga och omvårdnadspersonal.

Invigning av Tovertafel på Tre Stiftelsers äldreboende Änggårdsbacken, 11 april 2018

På Tre Stiftelser arbetar man utifrån ett hälsofrämjande synsätt med målsättningen att skapa begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet i vardagen. Kulturverksamheten är en viktig del i detta och varje dag erbjuds det flertalet studiecirklar på de fyra boendena. Jessica Henriksson arbetar som kultursamordnare och berättar att demensdrabbade personer är den svåraste målgruppen att engagera.


”Den största vinsten med Tovertafel är att vi kan nå fler boende och bidra till att de får en meningsfull dag. För många kan det vara svårt att interagera, men med den här tekniken, som bygger på ljus, ljud och rörelse kan vi se att fler aktiveras och öppnar upp. Det är enkelt att spela och även anhöriga kan använda den tillsammans med de boende. I spelet kan man inte misslyckas och det blir ett mysigt och avslappnande sätt att umgås, ” berättar Jessica.

Tovertafel representeras i Sverige av GoesArt, ett företag med inriktning mot vård och omsorg. Ingela Sjöberg, grundare och VD GoesArt kommenterar:
”Det är fantastiskt roligt att en anläggning nu installeras och kommer att användas hos Tre Stiftelser. Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till fler lyckliga stunder för personer med kognitiva utmaningar.”


Ingela Sjöberg, VD GoesArt,
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser och
Jessica Henriksson, kultursamordnare Tre Stiftelser.
 

Läs mer om bakgrundsforskning etc: www.tovertafel.se/research/research-on-dementia
www.tovertafel.se


Fotograf: Marie Hidvi

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Berglund                                                                                                  
VD Tre Stiftelser
Tel: 031 70 42 601                                                            
monica.berglund@trestiftelser.se

Ingela Sjöberg

VD GoesArt
Tel: 0340 225979

ingela@goesart.com
  

Jessica Henriksson
Kultursamordnare
Tre Stiftelser
Tel: 031 70 426 28
jessica.henriksson@trestiftelser.se

Tre Stiftelser
– Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här ca 400 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se  

Taggar:

Om oss

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer. För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

På Tre Stiftelsers äldreboende Änggårdsbacken installeras nu Tovertafel, vilket betyder det Magiska Bordet. Det är ett koncept av specialutvecklade spel och ljusprojiceringar för personer med medelsvår till svår demenssjukdom. Tre Stiftelser är en av de första i Sverige med denna välfärdsteknik som på ett lekfullt sätt stimulerar till fysisk och social aktivitet.
Twittra det här

Citat

Den största vinsten med Tovertafel är att vi kan nå fler boende och bidra till att de får en meningsfull dag. För många kan det vara svårt att interagera, men med den här tekniken, som bygger på ljus, ljud och rörelse kan vi se att fler aktiveras och öppnar upp. Det är enkelt att spela och även anhöriga kan använda den tillsammans med de boende. I spelet kan man inte misslyckas och det blir ett mysigt och avslappnande sätt att umgås
Jessica Henriksson, kultursamordnare Tre Stiftelser
Det är fantastiskt roligt att en anläggning nu installeras och kommer att användas hos Tre Stiftelser. Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till fler lyckliga stunder för personer med kognitiva utmaningar
Ingela Sjöberg, grundare och VD GoesArt