Tre Stiftelser stjärnmärks för personcentrerad demensvård

Report this content

Som första äldreboende i Västra Götaland har Vegahusen på Tre Stiftelser tilldelats diplomet Stjärnmärkt för genomförd utbildning inom personcentrerad demensvård. Utbildningen tillhandahålls av Svenskt Demenscentrum, som drivs på uppdrag av Socialstyrelsen och målet är att kunna verka för en demensvård utan tvång och begränsning.

Det var medarbetarna på Vegahusen som själva tog initiativ till den här utbildningen i början av 2018. Nu har de tillägnat sig djupare kunskaper om demenssjukdomar och fått verktyg för att kunna arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Utbildningsmodellen innehåller fyra steg:

  • Genomföra webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC plus
  • Fördjupning i demenssjukdomar och symptom samt fallbeskrivningar
  • Introduktion av arbetsredskapet Checklista demens
  • Genomföra webbutbildningen Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar.

När minst 80 procent av medarbetarna genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt.


Fr v: Monica Berglund VD, Teresa Ottosson Aira USK, Lisa Lillblom Silviasyster/Stjärninstruktör, Susanne Kader USK, Marie Fridell USK

”Vi kan redan nu se en stor skillnad före och efter utbildningen, vi kan på ett bättre sätt bemöta våra hyresgäster på deras olika nivåer och det bidrar i sin tur till en ökad livskvalitet. Vi har också som team kommit närmare varandra, kunnat dela våra synpunkter och skapa ökad förståelse. Vi jobbar alla mot samma mål och jag är så stolt över mitt arbetslag. Jag är också glad över att få arbeta på Tre Stiftelser, som ser värdet i att investera i sina medarbetare och låta oss bredda våra kunskaper”, säger Lisa Lillblom, specialistundersköterska/Silviasyster som varit drivande i genomförandet av utbildningen.


”Det är ett fantastiskt engagemang vi ser från våra medarbetare och utbildningens målsättning ligger helt i linje med vår värdegrund och den verksamhet vi bedriver. Nu planerar vi för att alla demensenheter ska bli Stjärnmärkta”, kommenterar Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

Om Svenskt Demenscentrum
Svenskt Demenscentrum (SDC) invigdes den 15 februari 2008. Bakom centret står Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Uppdraget kommer från Socialstyrelsen och regeringen som finansierar verksamheten. Sedan 1 januari 2013 är Svenskt Demenscentrum en egen stiftelse. SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. Denna byggs kontinuerligt upp för att samla och sprida information. SDC arbetar aktivt för att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle. http://www.demenscentrum.se       http://www.stjarnmarkt.se

För mer information, vänligen kontakta:

Monica Berglund
VD Tre Stiftelser
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70
E-post: monica.berglund@trestiftelser.se     
Birgitta Plyhm          
PR
Tel: 0707 77 12 90
E-post: birgitta@plyhm.se     
Lisa Lillblom
Specialistundersköterska/Silviasyster
E-post: lillblomlisa9@gmail.com
 

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium där även Kallebäck ingår. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 400 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se 

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Som första äldreboende i Västra Götaland har Vegahusen på Tre Stiftelser tilldelats diplomet Stjärnmärkt för genomförd utbildning inom personcentrerad demensvård. Utbildningen tillhandahålls av Svenskt Demenscentrum, som drivs på uppdrag av Socialstyrelsen och målet är att kunna verka för en demensvård utan tvång och begränsning.
Twittra det här

Citat

Vi kan redan nu se en stor skillnad före och efter utbildningen, vi kan på ett bättre sätt bemöta våra hyresgäster på deras olika nivåer och det bidrar i sin tur till en ökad livskvalitet. Vi har också som team kommit närmare varandra, kunnat dela våra synpunkter och skapa ökad förståelse. Vi jobbar alla mot samma mål och jag är så stolt över mitt arbetslag. Jag är också glad över att få arbeta på Tre Stiftelser, som ser värdet i att investera i sina medarbetare och låta oss bredda våra kunskaper
Lisa Lillblom, specialistundersköterska/Silviasyster som varit drivande i genomförandet av utbildningen
Det är ett fantastiskt engagemang vi ser från våra medarbetare och utbildningens målsättning ligger helt i linje med vår värdegrund och den verksamhet vi bedriver. Nu planerar vi för att alla demensenheter ska bli Stjärnmärkta
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser