Saxlund GmbH tar materialhanteringsorder i Melsungen, Tyskland

Energi- och miljöteknikbolaget Opcons helägda dotterbolag Saxlund international GmbH har fått order på extern materialhantering vid bygget av ett nytt kraftvärmeverk i Melsungen, Tyskland. Anläggningen som byggs av Viessmann för Prolignis Energie Consulting GmbH Co.KG, Ingolstadt, kommer att producera el och ånga bland annat för sterilisering av medicinsk utrustning som tillverkas av B.Braun i Melsungen.

Leveransen inkluderar Saxlunds solida, robusta och erkända materialhanteringssystem med en rad olika transportlösningar, stångmatare och separationssystem. Saxlunds kund är HKB Ketelbouw B.V., ett dotterbolag till den ledande tillverkaren av värmesystem, Viessmann. Installationen förväntas påbörjas i januari 2014. Ordervärdet uppgår till ca 7,5 m SEK.

-       Jag är glad att se att den här typen av miljövänlig bioenergiproduktion börjar få fäste i fler delar av industrin. Med Tysklands ”Energiewende” och den pågående omställningen av det tyska energisystemet bort från kärnkraft så räknar vi med att bioenergi kommer växa och öka det förnyelsebara inslaget i Tysklands energiproduktion. Saxlund har runt 60 års erfarenhet inom främst biomassa, återvinning och avloppsrening. Med omfattande verksamhet i Tyskland, Storbritannien och Sverige kan vi erbjuda innovativa och beprövade lösningar inom de flesta applikationer och att vi kan säkerställa hög tillgänglighet och effektivitet för våra kunder, säger Christoph Groffmann, vd Saxlund International GmbH.

Saxlund och SRE är ledande varumärken inom bioenergi och en del av Opcon’s affärområde Renewable Energy med dess satsning på Waste to Value med särskilt fokus på Waste Heat Recovery och bioenergi. Inom bioenergisektorn erbjuder Opcon allt från design av hela kraftvärmeanläggningar till hanteringssystem och förbränningsanläggningar under varumärket Saxlund. Under varumärket SRE levereras bl.a. system för rening och energieffektivisering för biobränsleeldade fjärrvärmeverk, sågverk, pelletstillverkare och kommersiella växthus samt rökgasreningsutrustning för industrier. Koncernen erbjuder även Opcon Powerbox för produktion av grön el från varmt vatten eller mättad ånga.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Johansson, vice president, Investor Relations, tel. 08-466 45 00, 070-592 54 53

Opcon AB, Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00, fax 08-716 76 61
e-post: info@opcon.se

www.opcon.se

Om Opconkoncernen

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 150. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har ett affärsområde: 
 
Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar