Fler kvinnor än män fick högre lön i Västra Götaland

Antalet uppsagda tjänstemän i Västra Götaland som söker stöd från TRR Trygghetsrådet har minskat med 41 procent mellan första kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet i år. Och andelen kvinnor som får högre lön i sitt nya jobb är 57 procent högre än andelen män. Kvinnor får även i större grad än männen en högre befattningsnivå.

Färsk statistik från TRR, Trygghetsrådet för första kvartalet 2018 för Västra Götaland visar att antalet uppsagda tjänstemän som söker TRRs stöd har minskat kraftigt. Första kvartalet 2017 var siffran 668 personer och första kvartalet 2018 minskade siffran till 397. Det är en minskning med 41 procent eller 271 personer.

22 procent av de uppsagda kvinnorna fick högre lön i sitt nya jobb mot 14 procent för männen, 57 procent högre.

– En stor del av förklaringen till att färre tjänstemän sökt vårt stöd är att Västra Götaland har en stark arbetsmarknad. En av de starkaste i landet. Glädjande är att uppsagda tjänstemän fortsätter få en högre lön än de haft tidigare. Och speciellt roligt är att det är fler kvinnor än män har fått en högre lön, säger Magdalena Kock, regionchef för Göteborg och Halland hos TRR Trygghetsrådet.

Även när det gäller högre befattningsnivå så är andelen kvinnor högre än männens. 8 procent av kvinnorna fick en högre befattningsnivå än de haft tidigare – mot 5 procent för männen.

Trenden att andelen 50-59 åringar får jobb i högre utsträckning fortsätter. Ökningen första kvartalet i år jämfört med samma period förra året är 12 procent. Jämnt fördelat mellan kvinnor och män.

Antalet tjänstemän som fick fast anställning minskade från 78 procent kvartal ett 2017 till 74 procent för årets första kvartal.  Branschen service och tjänster rekryterar flest, tätt följd av handel och försäljning.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Kock, regionchef TRR i Göteborg och Halland, Tel 0708-14 76 70
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 tjänstemän till nytt jobb. TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

En stor del av förklaringen till att färre tjänstemän sökt vårt stöd är att Västra Götaland har en stark arbetsmarknad. En av de starkaste i landet. Glädjande är att uppsagda tjänstemän fortsätter få en högre lön än de haft tidigare. Och speciellt roligt är att det är fler kvinnor än män har fått en högre lön.
Magdalena Kock, regionchef för TRR i Göteborg och Halland