Citat

Det är otroligt glädjande att TRRs stöd kan bidra till att fler uppsagda tjänstemän snabbt kommer ut i en ny sysselsättning. Den som är öppen för nya vägar och kan tänka sig att byta bransch eller bygga på ny kompetens har större chans att ställa om
Lennart Hedström, vd TRR
TRRs stöd var proffsigt och gav mig en sporre att gå vidare med mina tankar att starta eget. Det har blivit ett helt nytt liv där jag kan planera allt själv. Ekonomiskt går det bra och jag får fortsätta jobba med det jag brinner för.
Kajsa Ekemar Ericsson, som framgångsrikt driver företaget Make Sense inom textil produktutveckling
Sätter man igång med sitt jobbsökande och nätverkande direkt så är chanserna att få nytt jobb större. På flera myndigheter och företag har trycket ökat rejält och de behöver stärka upp sina verksamheter. Kommunerna har ett korttidsbehov av tjänstemän inom alla kategorier – som inköp, logistik, HR och lön. Det finns verkligen jobb att söka.
Lennart Hedström, vd TRR
Vi befinner oss i en världsomfattande krissituation som i dagsläget är svår att överblicka. Det vi vet är att vi står väl rustade för att hantera fler uppsägningar än vi hanterade under finanskrisen 2008. De företag och tjänstemän som söker sig till oss kan känna sig trygga med att vi har god kapacitet att stötta dem – både före, under och efter en omställning
Lennart Hedström, vd TRR
Mycket pekar på att storvarslens tid verkar vara förbi. Företag inser att produktiviteten går ned när förhandlingar om avveckling pågår samt under hela processens gång. Dessutom skadar ett storvarsel företagens varumärke i alltför stor utsträckning. Lösningen är att arbeta med löpande kompetensväxling och kompetenspåbyggnad
Lennart Hedström, vd TRR
Vi ser tydligt att Linkedin ökar i betydelse. Därför hjälper vi våra tjänstemän att lägga lite extra krut på sin Linkedinprofil innan de söker jobb. Det har de nytta av, av flera anledningar. De företag och rekryterare som söker ny kompetens använder Linkedin i större utsträckning, precis som vår rekryteringsenkät visar, men det är samtidigt en viktig kanal för nätverkande och ett utmärkt skyltfönster för lediga tjänster.
Jason Hoffman, HR- & kommunikationschef på TRR
Vi kan se att ökningstakten bromsat upp något, men det är fortfarande en stor förändring mot hur siffrorna såg ut för 2018. Vi ska dock komma ihåg att det sker från historiskt låga nivåer.
Lennart Hedström, vd, trygghetsrådet TRR
Arbetsmarknaden för tjänstemän har blivit något kärvare samtidigt som det fortfarande går relativt fort för de som sagts upp att komma i nytt arbete.
Lennart Hedström, vd, trygghetsrådet TRR
Det är en klar förändring vi ser under första halvåret i år jämfört med hela 2018 som såg klart bättre ut. Dock såg vi under fjärde kvartalet förra året att en negativ vändning skulle komma.
Lennart Hedström, vd, trygghetsrådet TRR
Vår prognos för 2019 säger att nära 10% fler tjänstemän kommer att bli uppsagda, det vill säga totalt 12 000 personer. Vi såg redan under hösten förra året att antalet uppsagda tjänstemän började öka.
Lennart Hedström, vd TRR
Vi vet samtidigt att tjänstemän generellt är eftertraktade på arbetsmarknaden och relativt snabbt  efter en uppsägning kommer i nytt arbete. De flesta inom stat, kommun och landstingsområdet där stora behov av arbetskraft finns
Lennart Hedström, vd TRR
Det har varit ett stort inflöde till TRR i Skåne. Det tyder på en sämre arbetsmarknad även om de uppsagda tjänstemännen snabbt får ett nytt jobb. Framförallt under det tredje kvartalet har några stora arbetsgivare sagt upp flera hundra personer.
Marie Killander, regionchef TRR i Skåne
Vi ser att arbetsmarknaden för tjänstemän i Stockholmsregionen har mattats av under 2018. Den uppåtgående trenden är därmed bruten. Men det betyder inte att allt är negativt  - tvärtom får tjänstemännen nytt jobb men det tar lite längre tid jämfört med 2017.
Erica Sundberg, regionchef TRR i Stockholm
Trots att detaljhandeln i Göteborgstrakten varslat en del personal under 2018 så ser vi att arbetsmarknaden pekar uppåt och att färre tjänstemän förlorade jobbat under 2018 jämfört med 2017. Det innebär att det mycket positiva läget för uppsagda tjänstemän fortsätter.
Magdalena Kock, regionchef TRR i Göteborg och Halland
Det går bra för de skåningar som lämnar TRR till nya jobb, inte minst för kvinnorna som är lite mer framgångsrika än männen.
Marie Killander, regionchef TRR i Skåne
Stockholm har en fortsatt stark arbetsmarknad. Ändå har vi stöttat lite fler tjänstemän till nya karriärer i år jämfört med samma period förra året.
Erica Sundberg, regionchef TRR i Stockholm
Jag kan återigen konstatera att Västra Götalandsregionen har en mycket stark arbetsmarknad.
Magdalena Kock, regionchef TRR Västra Götaland
Det är svårt att hitta en period i Sverige när vi hade så stark arbetsmarknad och en sådan fördel för arbetstagarna än vi har just nu. Tjänstemän och hela Sverige mår bra av rörlighet på arbetsmarknaden.
Lennart Hedström, vd TRR
Sedan i våras, då vi började följa upp löneskillnader och befattningsnivå för män och kvinnor på nytt jobb, ser vi att kvinnor i högre utsträckning än män får samma eller högre lön och befattning. Om det betyder att vi närmar oss en större jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden ger inte vår statistik svar på. Men det är siffror vi gläds åt.
Lennart Hedström, vd TRR
Det är första gången vi studerar skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller andelen som får en högre lön i sitt nya jobb. Det är intressanta siffror och ger en signal om att löneskillnaderna kan vara på väg att jämnas ut. Det är för tidigt att påstå att det är så, men det är ett steg åt rätt håll.
Lennart Hedström, vd TRR Tryghetsrådet
Att tjänstemännen får högre lön och högre befattning samt att fler över 50 år får jobb visar att erfarenhet premieras av arbetsgivarna samt att många haft en lön under sitt marknadsvärde. En klar signal om att synen på ålder ändrar sig i rätt riktning.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet
Många av dem vi hjälper får en lika hög eller högre lön än de hade i sin tidigare anställning. Det är speciellt givande att fler i åldern 50-59 år får nytt arbete och att kvinnorna förhandlar fram högre lön.
Erica Sundberg, regionchef Stockholmsregionen TRR
En stor del av förklaringen till att färre tjänstemän sökt vårt stöd är att Västra Götaland har en stark arbetsmarknad. En av de starkaste i landet. Glädjande är att uppsagda tjänstemän fortsätter få en högre lön än de haft tidigare. Och speciellt roligt är att det är fler kvinnor än män har fått en högre lön.
Magdalena Kock, regionchef för TRR i Göteborg och Halland
Vi är speciellt glada över att så många företag som startas via TRR är livskraftiga under  lång tid. Det tror vi beror på vår metodik och att våra rådgivare ger konstruktiva råd och bedömer affärsidén innan de drar igång.
Lennart Hedström, vd TRR
Undersökningen visar att det blivit vanligare att leva som kombinatör som företagare. Den nya delningsekonomin underlättar och bygger till stor del på projektuppdrag eller kortare anställningar, något som kvinnor tillämpar i högre utsträckning.
Lennart Hedström, vd TRR
Det är arbetstagarnas marknad just nu.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet
Det är Stockholmsregionen som driver arbetsmarknaden för tjänstemän just nu med många nya jobb inom data och it.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet
I Skåne kan vi se tillbaka på ett mycket starkt år för tjänstemännen.
Marie Killander, regionchef TRR Trygghetsrådet Skåne
Stockholmsregionen är och har varit arbetstagarnas marknad under 2017. Vi har inte haft något negativt att tala om för tjänstemän under året. Arbetsmarknaden är urstark.
Erica Sundberg, regionchef TRR Trygghetsrådet Stockholm
Västra Götaland har en stark arbetsmarknad det märker vi varje dag när vi hjälper uppsagda tjänstemän.
Magdalena Kock, regionchef TRR Trygghetsrådet Göteborg och Halland
Västra Götaland har en fortsatt stark arbetsmarknad och det är glädjande att fler och fler får både högre lön och högre befattning i sitt nya jobb än vad de hade tidigare.
Magdalena Kock, regionchef TRR i Västra Götaland
Arbetsmarknaden för tjänstemän i Stockholmsregionen är nu hetare än på länge. Färre sägs upp. De som blir uppsagda får snabbt ett jobb med både högre lön och högre befattning än de hade i sitt tidigare arbete.
Erica Sundberg, t.f. regionchef TRR Stockholm
Att fler och fler får högre lön och högre befattning är mycket positivt och beror till stor del på den starka arbetsmarknad vi just nu ser i Sverige.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet
Förändringarna när det gäller anställningsform, att fler får högre lön än de hade tidigare samt att befattningsnivå blir högre i det nya jobbet visar på vikten av att kompetensutveckla sig och följa med i utvecklingen så man är fortsatt attraktiv för arbetsgivaren.
Lennart hedström, vd TRR Trygghetsrådet
Det är glädjande att fler av de uppsagda får en högre lön när de kommer ut i nytt arbete, det visar att de är värdefulla för arbetsgivarna. Vår statistik visar att många tjänstemän är anställda under sitt marknadsvärde. Det visar sig dock först efter att de fått nytt jobb.
Lennart Hedström, vd TRR
Trots Ericssons neddragning ser vi att den underliggande statistiken visar på en mycket god arbetsmarknad för tjänstemän. Det märker vi inte minst på att flera arbetsgivare står i kö efter de uppsagda från Ericsson och vill anställa dem och andra tjänstemän.
Lennart Hedström, vd TRR
Vi ser just nu en mycket stark arbetsmarknad för tjänstemän i Skåneregionen. Och det är speciellt glädjande att fler äldre kommer i nytt arbete samt att många också får en högre lön än de hade tidigare.
Marie Killander, regionchef , TRR Skåne
Arbetsmarknaden i Stockholm är mycket stark och tjänstemännen vi stöttar, inte minst de som lämnat Ericsson, är efterfrågade på arbetsmarknaden. Många av dem vi hjälper får en lika hög eller högre lön än de hade i sin tidigare anställning.
Rönnaug Melbye, regionchef TRR Stockholm
En vanlig kommentar jag hör från de som kommer ut i nytt jobb är att ”det här borde jag ha gjort på eget initiativ för länge sedan”.
Rönnaug Melbye, regionchef TRR Stockholm
Det är fantastiskt glädjande att så många får högre lön i sitt nya jobb. Arbetsmarknaden i Västra Götaland är fortsatt stark och det är en stor efterfrågan på de tjänstemän vi stöttar. Vi ser inte minst dessa positiva signaler i att många av de som lämnat Ericsson snabbt fått nya arbeten.
Magdalena Kock, regionchef TRR Göteborg och Halland
Transportsektorns behov är rekordstort och vi utgår ifrån att en stor del av de uppsagda från Ericsson snart kan hitta nytt jobb inom denna sektor.
Lennart Hedström, vd TRR
Vi har genom åren stöttat hundratusentals jobbsökare till nya arbetsgivare och nio av tio får nytt jobb. Mediantiden till nytt jobb är cirka sju månader.
Lennart Hedström, vd TRR
Arbetsmarknaden i Skåne är fortsatt stark. Speciellt glädjande är att andelen 50-59 åringar som får nytt jobb är fortsatt hög. Men även att så många av dem vi stöttat fått en högre lön på sitt nya jobb.
Marie Killander, regionchef för TRR i Skåne
Västra Götaland har en stark arbetsmarknad, det märker vi varje dag när vi stöttar uppsagda tjänstemän. Speciellt givande är trenden att fler i åldern 50-59 år håller i sig.
Magdalena Kock, regionchef TRR Västra Götaland
Betydligt färre söker stöd från TRR i Stockholm, en tredjedel färre än förra året. Vi ser att fler får fast anställning och att fler över 50 år får nytt jobb och det är en glädjande trend. Det är en mycket god arbetsmarknad i Stockholm.
Rönnaug Mellbye, regionchef TRR i Stockholm
Vi kan konstatera att Sverige har den starkaste arbetsmarknaden sedan 2007. Antalet uppsagda tjänstemän har sjunkit markant - en minskning med nära 30 procent på ett år.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet.
Det är också glädjande att trenden att allt fler över 50 år får nytt arbete är stadig. Erfarenhet och kompetens värdesätts av arbetsgivarna.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet.
Beskedet från Ericsson att 3 000 ska lämna koncernen påverkar arbetsmarknaden i det fjärde kvartalet. Men Trygghetsrådet har beredskap att hjälpa till och har positiva erfarenheter när vi tidigare hjälpt anställda på Ericsson till nya arbeten.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet.
Sverige har idag den starkaste arbetsmarknaden för tjänstemän sedan 2007. Antalet uppsagda tjänstemän är rekordlågt – en minskning med en femtedel på ett år
Claes Åberg, tf vd TRR Trygghetsrådet.
Efterfrågan för äldre arbetskraft med kompetens och erfarenhet fortsätter. Trenden att fler i åldern 50-59 år får nytt jobb ökar stadigt - hittills i år med 6 procent jämfört med förra året.
Claes Åberg, tf vd TRR Trygghetsrådet.