Var tredje uppsagd får högre lön i nytt jobb

Arbetsmarknaden för tjänstemän fortsätter att vara stark. Av 8005 uppsagda tjänstemän som TRR stöttade till nytt jobb under årets tre första kvartal, fick 34 %, eller 2722 personer, högre lön på sitt nya jobb.

Allt färre tjänstemän i Sverige sägs upp och söker stöd hos TRR. Nedgången i de första tre kvartalen i år mot samma period förra året är 4 procent. Hittills i år har 7 752 tjänstemän sökt stöd från TRR Trygghetsrådet – mot 8 053 samma period förra året. En minskning med 4 procent eller 301 personer. Det visar färsk statistik från TRR Trygghetsrådet, för årets första tre kvartal.

Nio av tio aktivt arbetssökande  tjänstemän, motsvarande 90 procent, fick nytt jobb (83 %) eller startade eget företag (7 %).  Fyra procent valde att börja studera.

Statistiken från TRR talar ett tydligt språk. Allt fler uppsagda tjänstemän får i sitt nya jobb allt oftare tillsvidareanställning istället för visstidsanställning, de får högre lön och högre befattning.

-Att fler och fler får högre lön och högre befattning är mycket positivt och beror till stor del på den starka arbetsmarknad vi just nu ser i Sverige, säger Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet.

-Förändringarna när det gäller anställningsform, att fler får högre lön än de hade tidigare samt att befattningsnivå blir högre i det nya jobbet visar på vikten av att kompetensutveckla sig och följa med i utvecklingen så man är fortsatt attraktiv för arbetsgivaren, fortsätter Lennart Hedström.

Jämfört med de tre första kvartalen förra året har 7 procent fler fått tillsvidareanställning, 17 procent en högre lön samt 7 procent en högre befattning under de tre första kvartalen i år.  Samtidigt visar statistiken att när fler får tillsvidareanställning får färre visstidsjobb. Även andelen som får lägre lön och lägre befattning minskar till fördel för högre lön och högre befattning. 11 procent färre fick en lägre lön än de hade tidigare och 11 procent färre fick en lägre befattning än de haft tidigare.

Region Stockholm visar störst ökning av storstadsregionerna när det kommer till att ge högre lön till uppsagda tjänstemän vid nytt jobb – en ökning med 29 procent. Och Skåne är bäst bland storstadsregionerna på att ge uppsagda tjänstemän över 50 år nytt jobb.  Ökningen är 13 procent.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedström, vd TRR, Tel 0722-31 07 49
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att fler och fler får högre lön och högre befattning är mycket positivt och beror till stor del på den starka arbetsmarknad vi just nu ser i Sverige.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet
Förändringarna när det gäller anställningsform, att fler får högre lön än de hade tidigare samt att befattningsnivå blir högre i det nya jobbet visar på vikten av att kompetensutveckla sig och följa med i utvecklingen så man är fortsatt attraktiv för arbetsgivaren.
Lennart hedström, vd TRR Trygghetsrådet