Stockholm bäst i landet att ge 50 plussare nytt jobb

Report this content

Andelen 50-59 åringar av de som blivit uppsagda och fått ett nytt jobb i Stockholmsregionen ökar under årets första tre kvartal. Ökningen är 17 procent jämfört med samma period förra året och innebär att Stockholm är bäst i landet bland storstadsregionerna att ge äldre tjänstemän ny anställning. Elva procent fler än samma period förra året fick dessutom en högre befattning  i sitt nya jobb än de haft tidigare.

Färsk statistik från TRR Trygghetsrådet för Stockholmsregionen för årets tre första kvartal visar att antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd via TRR ökat med 14 procent  sedan samma period förra året. Från 1825 personer till 2076.

Trots att det är fler tjänstemän som blivit uppsagda har de relativt lätt att få nytt arbete. Det är 17 procent fler i åldern 50-59 år som fått jobb under årets tre första kvartal mot samma period förra året. Kvinnorna är fler än männen. Av de 41 procenten som fått jobb i denna åldersgrupp var det 22 procent kvinnor och 19 procent män.

Elva procent fler än motsvarande period förra året fick dessutom en högre befattning på nya jobbet. Här syns viss fördel för kvinnor eftersom fler kvinnor än män fick högre befattning i sitt nya arbete. Av de 20 procent som fick högre befattning var  11 procent kvinnor och 9 procent män.

- Stockholm har en fortsatt stark arbetsmarknad. Ändå har vi stöttat lite fler tjänstemän till nya karriärer i år jämfört med samma period förra året, säger Erica Sundberg, TRRs regionchef i Stockholm. Anledningen är att några av våra kunder haft lite större omställningar som främst handlar om kompetensväxling.

Av dom 2288 aktivt arbetssökande tjänstemännen som lämnade TRR under perioden fick 79 procent en ny anställning och 10 procent startade eget företag. Det betyder att nio av tio kommer i nytt jobb.

Flest rekryteringar sker i branschen data/it - 21 procent, tätt följd av branschen service och tjänster med 16 procent.

För ytterligare information kontakta:

Erica Sundberg, regionchef TRR i Stockholm, Tel 0725-10 47 29
Claes Åberg, Kommunikationschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Media

Media

Citat

Stockholm har en fortsatt stark arbetsmarknad. Ändå har vi stöttat lite fler tjänstemän till nya karriärer i år jämfört med samma period förra året.
Erica Sundberg, regionchef TRR i Stockholm