Dramatisk minskning av uppsagda tjänstemän – fler äldre i jobb

Antalet uppsagda tjänstemän i Sverige minskar dramatiskt. Nedgången mellan första halvåret 2015 jämfört med samma period i år är hela 20 procent. Och trenden att allt fler äldre får jobb fortsätter. Under första halvåret fick 6 procent fler 50-59 åringar nytt arbete jämfört med samma period förra året.

Färsk halvårsstatistik från TRR Trygghetsrådet visar att Sverige har den starkaste arbetsmarknaden för tjänstemän sedan tiden före finanskrisen 2008. Antalet uppsagda tjänstemän har sjunkit med 1 479 personer, eller 20 procent, till 5 900 i riket under det första halvåret jämfört med samma period förra året.

Trenden att allt fler i åldern 50-59 år får nytt arbete sedan de blivit uppsagda fortsätter tydligt.  Under första halvåret i år jämfört med förra årets motsvarande period har 6 procent fler 50-59 åringar fått nytt arbete. Västra Götalandsregionen utmärker sig – där har 28 procent fler 50-59 åringar fått nytt arbete. I Skåne är det oförändrat och i Stockholm har 6 procent fler i åldern 50-59 år fått nytt arbete.

- Sverige har idag den starkaste arbetsmarknaden för tjänstemän sedan 2007. Antalet uppsagda tjänstemän är rekordlågt – en minskning med en femtedel på ett år, säger Claes Åberg, tf vd TRR Trygghetsrådet.

- Efterfrågan för äldre arbetskraft med kompetens och erfarenhet fortsätter. Trenden att fler i åldern 50-59 år får nytt jobb ökar stadigt - hittills i år med 6 procent jämfört med förra året, säger Claes Åberg.

90 procent av de uppsagda tjänstemännen fick nytt jobb via Trygghetsrådet under första halvåret. 67 procent av dem fick en fast anställning och 65 procent fick lika eller högre lön. 82 procent fick lika eller högre befattningsnivå. Branschen stat/kommun/landsting ökade mest när det gäller antalet nya jobb och verkstad/metall minskade mest.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:
Claes Åberg, Marknadschef på TRR, Tel 0708-67 60 57
eller Boo Ehlin, Tel 070-552 92 92

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Sverige har idag den starkaste arbetsmarknaden för tjänstemän sedan 2007. Antalet uppsagda tjänstemän är rekordlågt – en minskning med en femtedel på ett år
Claes Åberg, tf vd TRR Trygghetsrådet.
Efterfrågan för äldre arbetskraft med kompetens och erfarenhet fortsätter. Trenden att fler i åldern 50-59 år får nytt jobb ökar stadigt - hittills i år med 6 procent jämfört med förra året.
Claes Åberg, tf vd TRR Trygghetsrådet.