Fler uppsagda tjänstemän söker stöd hos TRR

Report this content

4 547 – så många uppsagda tjänstemän har under mars och april sökt stöd hos TRR, en av Sveriges största omställningsaktörer. I Stockholms län är ökningen mer än dubbelt så stor jämfört med samma period 2019. Trots att fler tjänstemän sökt stöd hos TRR de senaste veckorna, så finns fortsatt en god kapacitet att hjälpa betydligt fler till nytt jobb. Sedan 1 mars har TRR hjälpt
1 927 tjänstemän till ny sysselsättning.

– Antalet personer som söker stöd ökar för varje dag i så gott som hela landet. De län där ökningen av uppsagda tjänstemännen är störst är; Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Trots att vi stöttar cirka 3 168 fler personer än förra året har vi fortsatt god kapacitet att hjälpa våra tjänstemän till nästa steg i arbetslivet, säger Lennart Hedström, vd TRR.

Coronapandemin fortsätter att sätta svenska företag i kris, vilket får stora konsekvenser på jobben och för den enskilda individen. Arbetslösheten är nu över 8 procent, en nivå som Sverige inte sett sedan den globala finanskrisen 2008. Nu ses även krisens påföljd tydligt bland Sveriges tjänstemän. Det är främst tjänstemän inom besöksnäringen, hotellkedjorna, flyget, resebranschen och detaljhandeln som har drabbats när kunderna har uteblivit. Sedan den 1 mars har TRR tagit emot 4 547 uppsagda tjänstemän, vilket är mer än en fördubbling jämfört med samma period 2019 (då antalet var 2 518 st). Trots det ökade antalet arbetslösa så finns det fortfarande gott om jobb för tjänstemän att söka.

– Sätter man igång med sitt jobbsökande och nätverkande direkt så är chanserna att få nytt jobb större. På flera myndigheter och företag har trycket ökat rejält och de behöver stärka upp sina verksamheter. Kommunerna har ett korttidsbehov av tjänstemän inom alla kategorier – som inköp, logistik, HR och lön. Det finns verkligen jobb att söka, säger Lennart Hedström.

TRR stöttar sina medlemsföretag och deras anställda både före, under och efter en omställning. Under 2018 inledes en omfattande digitaliseringsprocess, vilket gör att TRR har god kapacitet att hantera de uppsägningar som väntas följa den närmaste tiden.

Sammanfattning för perioden mars-april 2020

 • 4 547 tjänstemän har sökt stöd hos TRR, mot 2 518 stycken samma period 2019
 • Stockholm, Västra Götaland och Skåne är de län där ökningen är störst. I Stockholm ligger siffran på 1 333 (jämfört med 661 föregående år), i Västra Götaland är siffran 1 105 (453 föregående år) och i Skåne är siffran 623 (425 föregående år).
 • Totalt 1 927 tjänstemän gick vidare till ny anställning, började studera eller har startat eget företag med stöd och hjälp från TRR, under perioden.
  • 87 procent fick ett nytt arbete
  • 8 procent startade ett eget företag
  • 5 procent valde att studera
    
 • Av dem som gick vidare till nytt arbete fick flest arbete inom följande branscher:
  1. Stat/Kommun/Landsting
  2. Service & Tjänster
  3. IT
  4. Handel
  5. Bygg/Anläggning
    
 • Bland dem som fick nytt arbete så var dessa befattningar vanligast:
  1. Projektledare
  2. Administratör
  3. Konsult
  4. Säljare
  5. Ekonomiassistent
 

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se 

 

För ytterligare information kontakta:
Markus Trautmann, ansvarig externkommunikation TRR, tfn: 072-205 93 85, e-post: markus.trautmann@trr.se

Citat

Sätter man igång med sitt jobbsökande och nätverkande direkt så är chanserna att få nytt jobb större. På flera myndigheter och företag har trycket ökat rejält och de behöver stärka upp sina verksamheter. Kommunerna har ett korttidsbehov av tjänstemän inom alla kategorier – som inköp, logistik, HR och lön. Det finns verkligen jobb att söka.
Lennart Hedström, vd TRR