Västra Götaland har starkaste arbetsmarknaden

När antalet tjänstemän som söker stöd från TRR ökar något på riksnivå går Västra Götaland fortfarande som tåget. Antalet som sökt stöd från TRR har minskat med 10 procent från 1 906 till 1716 under 2018. Och andelen över 50 år som fått nytt jobb fortsätter öka och det är fler kvinnor än män som får både högre lön och befattning.


Arbetsmarknaden i Västra Götaland fortsätter att vara superstark. Regionen går mot strömmen och är bäst bland storstadsregionerna i Sverige när det gäller läget för uppsagda tjänstemän. När Stockholm och Skåne har ett ökat antal tjänstemän som sökt stöd av TRR är det färre som behöver stöd i Västra Götaland.

Det visar  färsk statistik som TRR presenterar för helåret 2018 jämfört med helåret 2017. Antalet uppsagda tjänstemän har minskat med 10 procent. 93 procent av de aktivt arbetssökande fick antingen nytt jobb, 85 procent, eller startade eget företag, 8 procent.

Och andelen tjänstemän i åldern 50-59 år som fått nytt jobb sedan de blivit uppsagda ökar från 35 procent till 38 procent. Det är en ökning med 9 procent. När vi summerar alla de som lämnat TRR i Västra Götaland till en ny anställning under 2018 ser vi att det är 85 procent. Andelen kvinnor är större än andelen män, 45 procent mot 39 procent.

Drygt en tredjedel av de som fick nytt jobb fick en högre lön än de hade tidigare. 38 procent är andelen för kvinnor och 29 procent för män.

Fler än hälften av dem som fick nytt jobb anställdes i företag med fler än 100 anställda. Och 16 procent  anställdes i branschen  stat, kommun och landsting – en ökning med 23 procent sedan förra året. Även i branscherna service & tjänster och handel & försäljning anställdes 16 procent av de arbetssökande.

-Trots att detaljhandeln i Göteborgstrakten varslat en del personal under 2018 så ser vi att arbetsmarknaden pekar uppåt och att färre tjänstemän förlorade jobbat under 2018 jämfört med 2017. Det innebär att det mycket positiva läget för uppsagda tjänstemän fortsätter, säger Magdalena Kock, regionchef TRR i Göteborg och Halland.
 

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Kock, regionchef TRR i Göteborg och Halland, Tel 0708-14 76 70
Claes Åberg, Kommunikationschef TRR, Tel 0708-67 60 57

 

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Trots att detaljhandeln i Göteborgstrakten varslat en del personal under 2018 så ser vi att arbetsmarknaden pekar uppåt och att färre tjänstemän förlorade jobbat under 2018 jämfört med 2017. Det innebär att det mycket positiva läget för uppsagda tjänstemän fortsätter.
Magdalena Kock, regionchef TRR i Göteborg och Halland