Fler kvinnor än män i nytt jobb i Skåne

Report this content

Andelen uppsagda tjänstemän i region Skåne ökar med 17 procent under årets första tre kvartal jämfört med samma period förra året.  Andelen kvinnor som får nytt jobb är högre än för männen. 45 procent av de som fick nytt jobb var kvinnor – 39 procent män.

Och andelen av de arbetssökande som fick en högre lön än de hade tidigare ligger kvar på en hög nivå – 38 procent. Det är fler kvinnor än män som får en högre lön i sitt nya jobb. 

Färsk statistik från Trygghetsrådet visar att antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd från TRR i region Skåne ökat  från 1078 personer de tre första kvartalen 2017 till 1259 personer samma period i år. En ökning med 17 procent.

Andelen 50-59 åringar som fått nytt arbete ligger på 34 procent – en nedgång med 13 procent. Andelen över 60 år som fått nytt jobb har däremot ökat med 33 procent.

Fler kvinnor än män fick nytt jobb. Av de 84 procent av de arbetssökande som fick nytt arbete var 45 procent kvinnor och 39 procent män. Och av de nära 40 procent som fick högre  lön i sitt nya jobb var andelen kvinnor 21 procent – andelen män var 17 procent.

- Det går bra för de skåningar som lämnar TRR till nya jobb, inte minst för kvinnorna som är lite mer framgångsrika än männen, säger Marie Killander, TRRs regionchef i Skåne. Anledningen till att fler sökt TRRs stöd tror jag främst beror på några större neddragningar vi har hanterat under perioden. Trots det är Skånes arbetsmarknad fortsatt väldigt stark.

Nio av tio som dom aktivt arbetssökande tjänstemännen har fått nytt jobb. 84 procent ny anställning och 6 procent valde att starta eget företag.

Branschen handel och försäljning rekryterade flest personer – 16 procent av de arbetssökande fick jobb i denna bransch.

För ytterligare information kontakta:

Marie Killander, regionchef TRR i Skåne, Tel 0702-86 36 78
Claes Åberg, Kommunikationschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Media

Media

Citat

Det går bra för de skåningar som lämnar TRR till nya jobb, inte minst för kvinnorna som är lite mer framgångsrika än männen.
Marie Killander, regionchef TRR i Skåne