Fler över 50 får jobb i Stockholm

Andelen uppsagda över 50 år som får nytt jobb i Stockholmsregionen fortsätter att öka. Under årets första tre kvartal ökade andelen med 8 procent i jämförelse med samma period förra året. Och 70 procent av de som fick nytt jobb fick fast anställning – en ökning med 3 procent.

Färsk statistik från TRR Trygghetsrådet för Stockholmsregionen för årets tre första kvartal visar att antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd via TRR minskat med 32 procent eller 932 personer, jämfört med samma period förra året. 

– Betydligt färre söker stöd från TRR i Stockholm, en tredjedel färre än förra året. Vi ser att fler får fast anställning och att fler över 50 år får nytt jobb och det är en glädjande trend. Det är en mycket god arbetsmarknad i Stockholm, säger Rönnaug Melbye, regionchef Stockholmsregionen, TRR Trygghetsrådet.

1990 personer har under årets första tre kvartal sökt stöd. Av dessa fick 87 procent en ny anställning eller startade eget företag.  70 procent fick lika eller högre lön och 86 procent fick lika eller högre befattning. Liknande siffror som förra årets halvårsstatistik.

Andelen 50-59 åringar som gått till nytt arbete är fortsatt hög och har under första halvåret i år ökat med 2 procent jämfört med samma period förra året. I gruppen 60 år och äldre är ökningen 14 procent. Totalt blir ökningen 8 procent för personer över 50 år som fått nytt jobb.

Flest rekryteringar sker i branschen service och tjänster – nära 16 procent, tätt följd av data och it-branschen – nära 14 procent. Branschen stat, kommun och landsting rekryterar 10 procent.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:
Rönnaug Mellbye, regionchef TRR i Stockholm, Tel 076-141 00 64
eller Boo Ehlin, pressansvarig, tel 070-552 92 92

 

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Betydligt färre söker stöd från TRR i Stockholm, en tredjedel färre än förra året. Vi ser att fler får fast anställning och att fler över 50 år får nytt jobb och det är en glädjande trend. Det är en mycket god arbetsmarknad i Stockholm.
Rönnaug Mellbye, regionchef TRR i Stockholm