IT-jobb hetast i Stockholmsregionen 2017

Antalet uppsagda tjänstemän i Stockholmsregionen som sökte stöd från TRR minskade med 32 procent under 2017 jämfört med 2016. Och andelen uppsagda som fick högre lön i sitt nya jobb har ökat med 21 procent. Stockholmsregionen var superhet för tjänstemän under 2017. Hetast var jobb inom it-branschen – de ökade med 64 procent.

Färsk statistik från TRR Trygghetsrådet för Stockholmsregionen visar att 91 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fått nytt jobb eller startat eget företag under 2017.  Det är en ökning sedan 2016 då siffran var 87 procent.

Stockholmsregionen var den absolut bästa för tjänstemän i Sverige under förra året.  Antalet uppsagda minskade med 32 procent från 3 815, 2016 till 2 610 under 2017. Det är en markant minskning. 77 procent fick tillsvidareanställning mot 71 procent förra året.

35 procent av de uppsagda som fick nytt jobb fick högre lön – det är en ökning med 21 procent sedan 2016. Och andelen som fick en högre befattning i sitt nya jobb ökade med 20 procent.

Den bransch som anställde flest var it-branschen. 456 personer fick jobb i den branschen i stockholmsregionen – en ökning med 64 procent sedan 2016.

Nära 70 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen som fick jobb hamnade i företag och organisationer med fler än 50 anställda.

- Stockholmsregionen är och har varit arbetstagarnas marknad under 2017. Vi har inte haft något negativt att tala om för tjänstemän under året. Arbetsmarknaden är urstark. I stort sett allt pekar åt rätt håll, säger Erica Sundberg, regionchef Stockholmsregionen, TRR Trygghetsrådet.

För ytterligare information kontakta:

Erica Sundberg, regionchef TRR i Stockholm, Tel 0725-10 47 29
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Stockholmsregionen är och har varit arbetstagarnas marknad under 2017. Vi har inte haft något negativt att tala om för tjänstemän under året. Arbetsmarknaden är urstark.
Erica Sundberg, regionchef TRR Trygghetsrådet Stockholm