Färre uppsagda i stark arbetsmarknad – fler över 50 i jobb

Arbetsmarknaden för tjänstemän fortsätter att vara urstark.  Antalet uppsagda tjänstemän i Sverige minskar stort. Nedgången i tredje kvartalet i år mot samma period förra året är 28 procent. Och trenden att fler uppsagda tjänstemän över 50 år får nytt jobb fortsätter. Under årets tre första kvartal är ökningen 10 procent jämfört med samma period förra året. 

Färre tjänstemän söker stöd från TRR. Hittills i år har 8 053 tjänstemän sökt stöd från TRR – mot 11 121 samma period förra året. En minskning med 28 procent eller 3 068 personer. Det visar färsk statistik från Trygghetsrådet, TRR för årets första tre kvartal.

Åtta av tio uppsagda tjänstemän, motsvarande 81 procent, fick nytt jobb och 7 procent valde att starta eget företag. Det betyder att 88 procent – eller nära nio av tio uppsagda tjänstemän kommer i ny verksamhet via TRR.  Fem procent valde att börja studera.

Andelen tjänstemän över 50 år som fick nytt jobb har på ett år ökat med 10 procent i Sverige - när årets första tre kvartal jämförs med samma period förra året.  Västra Götalandsregionen utmärker sig – där har 20 procent fler i åldersgruppen 50-59 år fått nytt jobb jämfört med tredje kvartalet förra året.  I Skåne är ökningen 6 procent och i Stockholmsregionen är ökningen tre procent.

– Vi kan konstatera att Sverige har den starkaste arbetsmarknaden sedan 2007. Antalet uppsagda tjänstemän har sjunkit markant - en minskning med nära 30 procent på ett år, säger Lennart Hedström, vd på TRR Trygghetsrådet. 

– Det är också glädjande att trenden att allt fler över 50 år får nytt arbete är stadig. Erfarenhet och kompetens värdesätts av arbetsgivarna, säger Lennart Hedström. 

– Beskedet från Ericsson att 3 000 ska lämna koncernen påverkar arbetsmarknaden i det fjärde kvartalet. Men Trygghetsrådet har beredskap att hjälpa till och har positiva erfarenheter när vi tidigare hjälpt anställda på Ericsson till nya arbeten, säger Lennart Hedström.

De flesta fick en tillsvidareanställning – 67 procent. Branschen service & tjänster anställer flest – 14,5  procent av de uppsagda går dit. Sektorerna stat, kommun, landsting kommer på andra plats med en ökad anställning med 16 procent sedan samma period förra året. 51 procent fick reda på jobbet via kontakter och 30 procent via internet och sociala medier – en ökning med 15 procent.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:
Claes Åberg, marknadschef på TRR, tel 0708-67 60 57
eller Boo Ehlin, pressansvarig, tel 070-552 92 92

 

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi kan konstatera att Sverige har den starkaste arbetsmarknaden sedan 2007. Antalet uppsagda tjänstemän har sjunkit markant - en minskning med nära 30 procent på ett år.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet.
Det är också glädjande att trenden att allt fler över 50 år får nytt arbete är stadig. Erfarenhet och kompetens värdesätts av arbetsgivarna.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet.
Beskedet från Ericsson att 3 000 ska lämna koncernen påverkar arbetsmarknaden i det fjärde kvartalet. Men Trygghetsrådet har beredskap att hjälpa till och har positiva erfarenheter när vi tidigare hjälpt anställda på Ericsson till nya arbeten.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet.