Rekordökning av uppsagda i Skåne 2018

Antalet uppsagda tjänstemän i region Skåne ökade med 25 procent mellan åren 2017 och 2018. Det är en rekordökning och gör Skåne till den storstadsregion i landet som uppvisar den tuffaste arbetsmarknaden. Däremot fick nära 4 av tio en högre lön i sitt nya jobb än de haft tidigare. Det är en ökning med 6 procent.


Färsk statistik från trygghetsrådet TRR visar att antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd från TRR i region Skåne ökat från 1 601 personer under 2017 till 1 997 personer 2018. En ökning med 25 procent. Inte sedan 2013 har det varit en lika stor ökning.

- Det har varit ett stort inflöde till TRR i Skåne. Det tyder på en sämre arbetsmarknad även om de uppsagda tjänstemännen snabbt får ett nytt jobb. Framförallt under det tredje kvartalet har några stora arbetsgivare sagt upp flera hundra personer, säger Marie Killander, regionchef TRR i Skåne.

Det är främst IKEA, Sony och Baxter som sagt upp tjänstemän. IKEA omorganiserar för att möta en växande e-handel, Sony minskar kostnaderna på grund av vikande mobilförsäljning och Baxter flyttar delar av produktionen utomlands.

Andelen tjänstemän över 50 år som fått nytt arbete har minskat med 7 procent  jämfört med helåret 2017.   Det var även en högre andel kvinnor, 39 procent, som fick högre lön i sitt nya jobb än de haft tidigare. Andelen män var 36 procent.

72 procent av tjänstemännen som fick nytt jobb gick till en fast anställning och 28 procent till en visstidsanställning.

De flesta, 61 procent, fick anställning i ett företag med fler än 50 anställda. 24 procent gick till företag med upp till 25 anställda.

Nio av tio av de aktivt arbetssökande tjänstemännen har fått nytt arbete. 83 procent ny anställning och 6 procent valde att starta eget företag.

Branschen stat, kommun, landsting rekryterade flest personer – 16 procent av de arbetssökande. En ökning med 33 procent sedan 2017. Många gick även till handel & försäljning samt service & tjänster.
 


För ytterligare information kontakta:

Marie Killander, regionchef TRR i Skåne, Tel 0702-86 36 78
Claes Åberg, Kommunikationschef TRR, Tel 0708-67 60 57

 

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det har varit ett stort inflöde till TRR i Skåne. Det tyder på en sämre arbetsmarknad även om de uppsagda tjänstemännen snabbt får ett nytt jobb. Framförallt under det tredje kvartalet har några stora arbetsgivare sagt upp flera hundra personer.
Marie Killander, regionchef TRR i Skåne