Antalet storvarsel minskar

Report this content

Antalet storvarsel av tjänstemän minskar. De stora varslen var betydligt färre under 2010-talets sista år jämfört med början av decenniet. Mellan år 2016–2019 var det endast vid tre tillfällen som företag varslade fler än 250 tjänstemän. Att jämföra med 12 gånger mellan 2010 och 2013. Idag ställer företag istället om löpande och anpassar sin verksamhet efter en mer snabbrörlig värld. Det visar ny statistik från TRR som sammanställt arbetsmarknadsstatistik för hela 2010-talet.

Mellan år 2010 och 2013 var det tolv storvarsel där nästan 6 000 tjänstemän varslades. Detta jämfört med 2016–2019 då strax över 2 000 tjänstemän varslades i totalt tre större varsel. Siffrorna pekar på att det blir allt ovanligare att företag gör större varsel.

- Mycket pekar på att storvarslens tid verkar vara förbi. Företag inser att produktiviteten går ned när förhandlingar om avveckling pågår samt under hela processens gång. Dessutom skadar ett storvarsel företagens varumärke i alltför stor utsträckning. Lösningen är att arbeta med löpande kompetensväxling och kompetenspåbyggnad, säger Lennart Hedström, vd på TRR. 

Siffrorna visar att utvecklingen går mot kontinuerlig anpassning istället för stora varsel vilket innebär att även de personer som söker jobb behöver ändra förhållningssätt. Företagens ständiga förändring betyder att de i framtiden kommer söka specifika kompetenser snarare än försöka fylla specifika roller. Vissa typer av kompetenser kommer alltid att efterfrågas men de mer ”mjuka egenskaperna” som exempelvis; lärande, samarbetsförmåga, nyfikenhet och att bygga, nyttja och underhålla nätverk kommer bli allt viktigare.

- Under 2020-talet kommer arbetsmarknaden förändras i snabbare takt än idag och bli mer rörlig. När företagen kontinuerligt ställer om och söker ny kompetens kommer TRR att ta en kompletterande roll. Vi kommer precis som idag agera som omställningsaktör vid behov men samtidigt också bredda vårt erbjudande och ta rollen som en ständigt närvarande arbetslivscoach. Det innebär att vi kliver in och stöttar företag och dess tjänstemän i ett betydligt tidigare skede för att förhindra eventuella varsel, i kombination med vårt digitala erbjudande, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

TRRs sammanställda arbetsmarknadsstatistik för 2010-talet visar att det i genomsnitt sagts upp 14 091 tjänstemän per år. Den genomsnittliga omställningstiden för att få nytt arbete, starta eget eller börja studera har varit 262 dagar. År 2019 var det snabbaste omställningsåret med ett snitt på 216 dagar.

Nio av tio aktivt arbetssökande får en positiv lösning efter omställningshjälp från TRR. Totalt fick 76 procent tjänstemän ett nytt jobb (108 858 st) med stöd av TRR under 2010-talet. Av dessa var 69 procent tillsvidareanställningar och 31 procent visstidsanställningar. 7 procent valde att starta eget och 5 procent valde att utbilda sig. Under år 2019 fick 91% en positiv lösning – av dem fick 77% nytt arbete, 7% startade eget och 7% valde att studera, vilket var det år under 10-talet då flest valde studier.

Arbetsmarknadssiffror från TRR, år 2010-2019

 • 88 procent av de aktivt arbetssökande fick en positiv lösning
  • 76 procent fick ett nytt arbete
  • 7 procent startade ett eget företag
  • 5 procent valde att studera
 • Av de arbetssökande anställdes flest – 13 procent – inom service och tjänster, följt av 11 procent inom stat, kommun och landsting och 9 procent inom handel och försäljning
 • 68 procent fick en likvärdig eller högre lön jämfört med sin tidigare anställning
 • 83 procent av dem som fick nytt arbete fick lika eller högre befattning än tidigare tjänst
 • Av de arbetssökande fick majoriteten en ny anställning tack vare sitt nätverkande, 35 procent, följt av 26 procent via sociala medier/internet och 10 procent via bemannings-eller rekryteringsföretag
   

För ytterligare information kontakta:
Markus Trautmann, ansvarig externkommunikation TRR, tfn: 010-470 93 85, e-post: markus.trautmann@trr.se


TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Läs mer på www.trr.se

Taggar:

Citat

Mycket pekar på att storvarslens tid verkar vara förbi. Företag inser att produktiviteten går ned när förhandlingar om avveckling pågår samt under hela processens gång. Dessutom skadar ett storvarsel företagens varumärke i alltför stor utsträckning. Lösningen är att arbeta med löpande kompetensväxling och kompetenspåbyggnad
Lennart Hedström, vd TRR