Så klarar sig uppsagda tjänstemän i krisbranscherna

Report this content

Över 3 500 uppsagda tjänstemän inom branscherna hotell och restaurang, turism och flyg har sökt stöd av TRR under pandemiåret. Nära hälften av dem har redan hittat en ny sysselsättning. TRRs arbetsmarknadsstatistik visar även att allt fler tjänstemän inom de utsatta branscherna har börjat studera och att majoriteten av dem har valt att skola om sig.

Under pandemiåret, det vill säga från mars 2020 till och med februari 2021, har totalt 2 563 uppsagda tjänstemän inom hotell, restaurang och turism sökt stöd hos TRR. Inom flygbranschen är motsvarande siffra 955 personer.

– Det går förhållandevis snabbt för de tjänstemän som fått stöd av TRRs duktiga rådgivare att hitta en ny sysselsättning. Ungefär hälften av tjänstemännen i dessa branscher har redan kommit ut i en ny, positiv lösning. Av dem har nästan 80 procent fått ett nytt arbete och 20 procent har påbörjat studier, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

Det som är utmärkande för tjänstemännen inom de berörda branscherna är att de i högre grad väljer studier som ny sysselsättning jämfört med genomsnittet. Utmärkande är även att fler väljer att skola om sig helt. Som exempel har hela 85 procent av tjänstemännen från flygbranschen valt att skola om sig, medan motsvarande siffra för de som arbetat inom hotell, restaurang och turism är 79 procent.


Kortare tid till ny sysselsättning under pandemin
Trots rådande pandemi har det gått snabbare än under tidigare år att stödja tjänstemän i processen till en ny, positiv lösning. Det vill säga att få ett nytt jobb, påbörja studier eller starta företag.

Under själva pandemiåret tog det i genomsnitt 183 dagar för de uppsagda tjänstemän som fått stöd av TRR att få en lösning jämfört med 216 dagar under 2019. För uppsagda tjänstemän inom hotell, restaurang och turism är genomsnittstiden endast 145 dagar. Omställningstiden för flygbranschens tjänstemän ligger på 156 dagar.

- Det är otroligt glädjande att TRRs stöd kan bidra till att fler uppsagda tjänstemän snabbt kommer ut i en ny sysselsättning. Den som är öppen för nya vägar och kan tänka sig att byta bransch eller bygga på ny kompetens har större chans att ställa om, säger Lennart Hedström.Statistik från de olika branscherna under perioden mars 2020 till och med februari 2021:

Totalt 3 518 st uppsagda tjänstemän från hotell och restaurang, turism och flyg sökt stöd hos TRR. Av dem har 1 745 st har fått en positiv lösning.

Av dessa tjänstemän har:
~77% fått nytt jobb

~20% startat studier
~3% startat företag

Hotell/Restaurang/Turism
Under perioden var det 2 563 st uppsagda tjänstemän från Hotell/Restaurang/Turism, som sökte stöd hos TRR.

Av dem som fått stöd av TRR har:
- 1 010 st fått nytt arbete
- 203 st har börjat studera – 79% av dem skolar om sig
- 34 st har startat företag.
- Omställningstiden för dem som fått en ny, positiv lösning har varit 145 dagar, dvs knappt fem månader

De här branscherna anställde tjänstemän från Hotell/Restaurang/Turism:
1. 26% fick nytt jobb inom samma bransch - Hotell/Restaurang/Turism
2. 14% inom offentlig sektor
3. 10% Handel & Försäljning
4. 7% Service & Tjänster
5. 6% Finans/Försäkring/Ekonomitjänster

Det nya yrket:
1. Administratör
2. Säljare
3. Ekonomiassistent
4. Receptionist
5. Kundtjänstmedarbetare

Förändringen i löne- och befattningsnivå:
Av dem som fick nytt arbete fick:
- 32,8% högre lön
- 36,5% lika lön
- 30,7% lägre lön

Av dem som fick nytt arbete fick:
- 60% samma befattningsnivå
- 24,2% lägre befattning
- 15,8% högre befattning

De som valde studier:
Bland dem som valde att skola om sig:
1. Företagsekonomi, handel och administration
2. Hälso- och sjukvård
3. Pedagogik- och lärarutbildning

Bland dem som valde påbyggnadsstudier:
1. Företagsekonomi, handel och administration
2. Informations- och kommunikationsteknik
3. Bred generell utbildning


Flygbranschen
Under perioden var det 955 st uppsagda tjänstemän från charter- och linjeflyg, som sökte stöd hos TRR.Av dem som fått stöd av TRR har:
- 338 st fått nytt arbete
- 151 st har börjat studera – 85% av dem skolar om sig
- 9 st har startat företag
- Omställningstiden för dem som fått en ny, positiv lösning har varit 156 dagar, dvs drygt 5 månader

De här branscherna anställde tjänstemän från flygbranschen:
1. 22% fick nytt jobb inom Transport & Rederi
2. 15% inom offentlig sektor
3. 15% Handel & Försäljning
4. 9% Hotell/Restaurang/Turism
5. 8% Service & Tjänster
Det nya yrket:
1. Flygvärdinna/Cabin Crew/Kabinpersonal
2. Administratör/Handläggare
3. Koordinator/Kundtjänstmedarbetare
4. Butikssäljare

Förändringen i löne- och befattningsnivå:
Av dem som fick nytt arbete fick:
- 20,1% högre lön
- 38,1% lika lön
- 41,8% lägre lön

Av dem som fick nytt arbete fick:
- 64,9% samma befattningsnivå
- 20,4% lägre befattning
- 14,7% högre befattning

De som valde studier:
1. Hälso- och sjukvård
2. Företagsekonomi, handel och administration 
3. Samhälls- och beteendevetenskap
4. Pedagogik och lärarutbildning
5. TransporttjänsterFör ytterligare information kontakta:
Markus Trautmann, pressansvarig TRR
Tfn: 072-205 93 85, e-post: markus.trautmann@trr.seTRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Citat

Det är otroligt glädjande att TRRs stöd kan bidra till att fler uppsagda tjänstemän snabbt kommer ut i en ny sysselsättning. Den som är öppen för nya vägar och kan tänka sig att byta bransch eller bygga på ny kompetens har större chans att ställa om
Lennart Hedström, vd TRR