2017 glödhett år för tjänstemän

Report this content

Arbetsmarknaden för uppsagda tjänstemän i landet fortsätter att vara glödhet. Antalet tjänstemän som sökte stöd via TRR Trygghetsrådet minskade med 13 procent under 2017 jämfört med 2016.  Det är rekordfå som sökt stöd – efter år 2000 är det bara ett år, 2007, som färre tjänstemän sagts upp.

Färre tjänstemän behövde söka TRRs stöd under 2017 jämfört med 2016. Minskningen är 13 procent – från 12 592 till 10 957 tjänstemän. Det visar TRRs färska statistik för helåret 2017 sett till hela riket. 

Endast vid ett tillfälle efter 2000 har antalet uppsagda tjänstemän som sökt TRRs stöd varit lägre än under 2017 då antalet var 8 730.

Av de aktivt arbetssökande tjänstemännen som sökt stöd från TRR fick nio av tio – 90 procent – nytt jobb. 72 procent fick en tillsvidareanställning – en ökning med 6 procent. En dryg tredjedel, 34 procent, har fått högre lön i sitt nya jobb än de hade tidigare. Det är en ökning med 17 procent mellan 2016 och 2017.

Trenden att många över 50 år får ny anställning efter att blivit uppsagda håller i sig. Av de som fick nytt jobb under 2017 var andelen uppsagda 50-59 åringar 35 procent.

I region Skåne har andelen 50-59 åringar som fått nytt jobb under 2017 ökat med hela 9 procent jämfört med helåret 2016.

Och i Stockholmsregionen har antalet uppsagda tjänstemän som sökt från TRR minskat med så mycket som 32 procent. Och andelen av de arbetssökande som fick en högre lön än de hade tidigare har ökat med 21 procent under 2017 jämfört med 2016.

Även Västra Götaland visar en stark arbetsmarknad – fler har fått högre lön och högre befattning i sitt nya jobb.

- När 2016 var över pratade vi från TRR om en rekordstark arbetsmarknad. 2017 uppvisar en ännu starkare arbetsmarknad – en glödhet sådan, för tjänstemännen. Det är arbetstagarnas marknad just nu, säger Lennart Hedström, vd på TRR Trygghetsrådet

- Det är Stockholmsregionen som driver arbetsmarknaden för tjänstemän just nu med många nya jobb inom data och it. Även västsverige uppvisar en fortsatt urstark arbetsmarknad. De prognoser vi arbetar efter säger att läget för tjänstemännen kommer vara fortsatt stark även under 2018, säger Lennart Hedström

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedström, vd TRR, Tel 0722-31 07 49
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är arbetstagarnas marknad just nu.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet
Det är Stockholmsregionen som driver arbetsmarknaden för tjänstemän just nu med många nya jobb inom data och it.
Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet