2018 bra för tjänstemännen – men trenden bruten

Arbetsmarknaden för uppsagda tjänstemän i landet var fortsatt stark under 2018. Men under hösten bröts den sex år långa nedåtgående trenden i antalet uppsagda tjänstemän och planade ut. Och de regionala skillnaderna växer mellan storstadslänen.


Några tiotals fler tjänstemän behövde söka trygghetsrådet TRRs stöd under 2018 jämfört med 2017. Ökningen är marginell från 10 957 personer 2017 till 11 006 2018. Det visar TRRs färska statistik för helåret 2018 sett till hela riket.

2017 års siffror för uppsagda tjänstemän var rekordlåga. 2018 års siffror fortsatte att vara låga, men TRR ser nu i sin statistik att antalet uppsagda tjänstemän inte minskar, för första gången på sex år.

-Vår prognos för 2019 säger att nära 10% fler tjänstemän kommer att bli uppsagda, det vill säga totalt 12 000 personer. Vi såg redan under hösten förra året att antalet uppsagda tjänstemän började öka, säger Lennart Hedström vd TRR. 

-Vi vet samtidigt att tjänstemän generellt är eftertraktade på arbetsmarknaden och relativt snabbt  efter en uppsägning kommer i nytt arbete. De flesta inom stat, kommun och landstingsområdet där stora behov av arbetskraft finns, fortsätter Lennart Hedström.

Av de aktivt arbetssökande tjänstemännen som  sökt  stöd från TRR  fick nio av tio – 90 procent – nytt jobb. 71 procent  fick en tillsvidareanställning. En dryg tredjedel, 36 procent, har fått högre lön i sitt nya jobb än de hade tidigare. Det är en ökning med 6 procent mellan 2017 och 2018.

Trenden att många över 50 år får ny anställning efter att blivit uppsagda håller i sig.  Ökningen mellan 2017 och 2018 var 10 procent.  Fler fick även högre befattning i sitt nya jobb än tidigare – andelen har ökat med 13 procent. Kvinnor fick oftare högre lön än männen- 37 procent av kvinnorna mot 34 procent för männen.

Västra Götaland går mot strömmen och är den storstadsregion som har starkaste arbetsmarknaden. Här minskade antalet uppsagda med 10 procent.  Skåne däremot är den storstadsregion som uppvisar den svagaste arbetsmarknaden i landet. Här har antalet tjänstemän som sökt stöd av TRR ökat med 25 procent – det är en rekordökning.  

Även Stockholmsregionen har fått se sin starka arbetsmarknad för tjänstemän kylas ned rejält. Antalet som sökte stöd från TRR ökade med 11 procent 2018 jämfört med 2017. Samtidigt uppvisar Stockholmsregionen den största ökningen, 20 procent,  när det gäller personer över 50 år som fått nytt jobb.
 

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedström, vd TRR, Tel 0722-31 07 49
Claes Åberg, Kommunikationschef TRR, Tel 0708-67 60 57

 

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår prognos för 2019 säger att nära 10% fler tjänstemän kommer att bli uppsagda, det vill säga totalt 12 000 personer. Vi såg redan under hösten förra året att antalet uppsagda tjänstemän började öka.
Lennart Hedström, vd TRR
Vi vet samtidigt att tjänstemän generellt är eftertraktade på arbetsmarknaden och relativt snabbt  efter en uppsägning kommer i nytt arbete. De flesta inom stat, kommun och landstingsområdet där stora behov av arbetskraft finns
Lennart Hedström, vd TRR