Flest kvinnor i nytt arbete i Västra Götaland

Report this content

I Västra Götaland har andelen uppsagda tjänstemän som sökt stöd från TRR minskat med 10 procent de senaste tre kvartalen i år jämfört med samma period förra året. Trenden att fler över 50 år får nytt jobb håller i sig – ökar med 15 procent. I denna grupp är det flest kvinnor som får nytt jobb.

Det visar färsk statistik som TRR presenterar för årets första tre kvartal jämfört med samma period förra året. Antalet arbetssökande tjänstemän har minskat med 10 procent till 1201 personer.

Den starka arbetsmarknaden i Västra Götaland fortsätter. Västra Götalandsregionen står för den största minskningen av uppsagda tjänstemän i storstadslänen under tredje kvartalet i år.

Av de 85 procent som fick nytt jobb var 46 procent kvinnor och 39 procent män.  Andelen i åldersgruppen 50-59 år som får nytt jobb fortsätter öka. Under årets tre första kvartal är ökningen 15 procent jämfört med samma period 2017.  Det är 39 procent av de som fått jobb som är i åldern 50-59 år. 21 procent var kvinnor och 18 procent män.

En tredjedel av dem som fått nytt jobb har också fått en högre lön i sitt nya jobb. Av dessa var flest kvinnor  - 21procent och 14 procent var män.

En majoritet av de arbetssökande tjänstemännen, 52 procent, har fått jobb i företag med fler än 100 anställda.

- Jag kan återigen konstatera att Västra Götalandsregionen har en mycket stark arbetsmarknad, säger Magdalena Kock, regionchef i TRRs region Väst. Och det är fantastiskt att kvinnorna lyckas så väl med att hitta nya jobb med högre löner. Det kan vara ett steg mot en mer jämställd arbetsmarknad. 

Inom branschen service och tjänster har de flesta jobben rekryterats – cirka 17 procent av de arbetssökande har gått dit. Till handel och försäljning rekryterades 16 procent och till branschen data/it rekryterades 12 procent av de uppsagda tjänstemännen.

För ytterligare information kontakta:

Magdalena Kock, regionchef TRR i Göteborg och Halland, Tel 0708-14 76 70
Claes Åberg, Kommunikationschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Media

Media

Citat

Jag kan återigen konstatera att Västra Götalandsregionen har en mycket stark arbetsmarknad.
Magdalena Kock, regionchef TRR Västra Götaland