Stockholmsregionen tappar ledartröjan 2018

Den långa trenden med minskande antal tjänstemän som söker trygghetsrådet TRRs stöd i Stockholm är bruten. Antalet uppsagda tjänstemän ökade med 11 procent under 2018 jämfört med 2017. Glädjande är att 20 procent fler över 50 år fick jobb under 2018. Nära fyra av tio fick högre lön i sitt nya jobb – en ökning med 3 procent.


Under 2017 var Stockholmsregionen superhet för tjänstemännen, bäst i Sverige – antalet uppsagda minskade 32 procent och mer än var tredje som fick nytt jobb fick också högre lön.

Uppgångarna har under 2018  delvis ersatts av nedgångar och en sämre arbetsmarknad för uppsagda tjänstemän. Mellan 2017 och 2018 ökade antalet som sökte stöd hos TRR med 282 personer – från 2602 till 2 884 personer.

- Vi ser att arbetsmarknaden för tjänstemän i Stockholmsregionen har mattats av under 2018. Den uppåtgående trenden är därmed bruten. Men det betyder inte att allt är negativt  - tvärtom får tjänstemännen nytt jobb men det tar lite längre tid jämfört med 2017, säger Erica Sundberg, regionchef TRR i Stockholm.

- Samtidigt som fler har sagts upp så har fler äldre kommit i nytt arbete och fler har fått både högre lön och högre befattning, så det är en blandad utveckling, fortsätter Erica Sundberg.

Färsk statistik från TRR för Stockholmsregionen visar att 88 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen fått nytt jobb eller startat eget företag under 2018.  

Det är fortfarande så att andelen personer över 50 år som fått nytt jobb ökar. Mellan 2017 och 2018  är ökningen 20 procent. Och 36 procent av dem som fått nytt jobb har också fått en högre lön – en ökning med 3 procent. Även andelen som fått högre befattning ökar  -  11 procent mellan åren.

Den bransch som anställde flest var it-branschen, följd av service & tjänster samt stat, kommun och landsting.

Nära 70 procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen som fick jobb hamnade i företag och organisationer med fler än 50 anställda.
 

För ytterligare information kontakta:

Erica Sundberg, regionchef TRR i Stockholm, Tel 0725-10 47 29
Claes Åberg, Kommunikationschef TRR, Tel 0708-67 60 57

 

TRR arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi ser att arbetsmarknaden för tjänstemän i Stockholmsregionen har mattats av under 2018. Den uppåtgående trenden är därmed bruten. Men det betyder inte att allt är negativt  - tvärtom får tjänstemännen nytt jobb men det tar lite längre tid jämfört med 2017.
Erica Sundberg, regionchef TRR i Stockholm