Rätt stöd ger kraft till nya entreprenörer

Report this content

- 9 av 10 tjänstemän trivs som egenföretagare

Majoriteteten av de som startar eget (88%) är mycket nöjda eller tillfreds med sin tillvaro som företagare. Närmare 63 procent av företagarna anger att de ser en potential för företaget att växa. Det visar en undersökning som TRR har gjort bland personer de har stöttat till att starta företag under åren 2016-2018.

I rollen som omställningsaktör stöttar TRR uppsagda tjänstemän på väg mot nästa steg i karriären. Det kan handla om att hitta en ny anställning, studier som kommer att leda till jobb eller att starta eget företag. Cirka 20 procent av dem som kommer till TRR är nyfikna på företagande eller har kanske en affärsidé de vill pröva, den andel som sedan startar företag har legat stadigt mellan sju och åtta procent genom åren. Sedan 1980 har TRR stöttat cirka 1 000 tjänstemän per år att starta företag.

– Att vi med vår samlade arbetslivsexpertis stärker så många blivande företagare från idé till ett välgrundat beslut gör mig oerhört stolt och glad. Dessutom bidrar vi till fler entreprenörer och att Sverige får en mer dynamisk, sund och rörlig arbetsmarknad, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

En undersökning bland 2 725 personer som TRR har gett stöd för att starta företag mellan åren 2016-2018 visar att majoriteten (88%) är mycket nöjda eller tillfreds med sin tillvaro som företagare. Mest nöjda är kvinnor. 55 procent av kvinnorna uppger sig vara mycket nöjda i företagarrollen, jämfört med männen där 51 procent är det. Av företagarna som fått TRRs stöd i att starta eget uppger 8 av 10 att de har haft stor eller mycket stor nytta av stödet.

– TRRs stöd var proffsigt och gav mig en sporre att gå vidare med mina tankar att starta eget. Det har blivit ett helt nytt liv där jag kan planera allt själv. Ekonomiskt går det bra och jag får fortsätta jobba med det jag brinner för, säger Kajsa Ekemar Ericsson, som framgångsrikt driver företaget Make Sense inom textil produktutveckling.

Majoritet av företagen i undersökningen är enmansbolag, 14 procent av företagen har anställda. 63 procent ser en tillväxtpotential i verksamheten, kvinnor är något positivare än män. På frågan om vilka egenskaper som ses som viktigast som egenföretagare anger respondenterna kompetens, erfarenhet, drivkraft och nätverkande.


Övrig fakta från undersökningen

  • Män är mer benägna att starta eget än kvinnor, 63% jämfört med 37%
  • Majoriteten av företagen startas i storstadsregionerna, 69%
  • Störst andel av dem som startar företag finns i åldersspannet 50–59 år
  • De flesta som startar eget har en eftergymnasial utbildning, 78%
  • Vanligast är att företaget startas inom en bransch där personen har mer än 5 års erfarenhet, 68%
  • Vanligaste branschen för nystartade företag är service & tjänster, som innefattar t ex; konsulter inom ekonomi, administration, HR och liknande, 30%

Starta företag-rapport
TRR har sammanställt en rapport utifrån resultatet från undersökningen med inspiration och goda råd från företagare. Rapporten berättar även om på vilket sätt TRR stöttar tjänstemän med en affärsidé de vill utforska och ger tips till den som funderar på att starta eget företa
g. Läs rapporten här!

 

Om undersökningen
Under åren 2016 till 2018 startades 2 725 företag av tjänstemän som sökt stöd hos TRR. För dessa har TRR samlat ihop all data rörande individen, det nya företaget samt utvärderingen av starta företagsaktiviteter. Även en enkät har skickats ut med fördjupande frågor om individen samt företagets framdrift. Av 2 725 personer svarade 817, vilket ger en svarsfrekvens på 30 procent.
 

För ytterligare information kontakta:
Markus Trautmann, pressansvarig TRR
Tfn: 072-205 93 85, e-post: markus.trautmann@trr.seTRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Citat

TRRs stöd var proffsigt och gav mig en sporre att gå vidare med mina tankar att starta eget. Det har blivit ett helt nytt liv där jag kan planera allt själv. Ekonomiskt går det bra och jag får fortsätta jobba med det jag brinner för.
Kajsa Ekemar Ericsson, som framgångsrikt driver företaget Make Sense inom textil produktutveckling