Uppsägningarna fortsätter öka – 22 procent fler sökte stöd av TRR

Även under årets andra kvartal ökade antalet uppsagda tjänstemän som sökte stöd från TRR. Ökningen är 22 procent andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året. Därmed fortsätter den försämring av arbetsmarknaden för tjänstemän som tog sin början vid årsskiftet 2018-2019. Bakom neddragningarna står bland andra branscher som handel och konsumentvaruföretag.

Färsk statistik från trygghetsrådet TRR, för andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året, visar att det är sämre tider för tjänstemännen.

Störst ökning av de som söker stöd från TRR visar storstadsregionen Skåne upp. Ökningen är 46 procent för andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

Statistiken för andra kvartalet i år är tydlig – 3 165 personer har sökt stöd. Det är en ökning med 22 procent eller 565 personer.

För årets första kvartal var ökningstakten av tjänstemän som sökte stöd 26 procent jämfört med samma period 2018.

– Vi kan se att ökningstakten bromsat upp något, men det är fortfarande en stor förändring mot hur siffrorna såg ut för 2018. Vi ska dock komma ihåg att det sker från historiskt låga nivåer. Arbetsmarknaden för tjänstemän har blivit något kärvare samtidigt som det fortfarande går relativt fort för de som sagts upp att komma i nytt arbete, säger Lennart Hedström, vd, trygghetsrådet TRR.

– Det är en klar förändring vi ser under första halvåret i år jämfört med hela 2018 som såg klart bättre ut. Dock såg vi under fjärde kvartalet förra året att en negativ vändning skulle komma, fortsätter Lennart Hedström.

Den mångfacetterade arbetsmarknaden blir allt tydligare, där olika branscher men även företag inom samma bransch kan ha behov av kompetensväxling, vilket är en rimlig orsak till de senaste siffrorna. Vilka förstärker behovet av ständig kompetensutveckling för att anpassa sig och vara en del av den nya arbetsmarknaden.

Det är i storstadslänen antalet uppsagda ökar mest. Störst förändring visar region Skåne upp.  Där är ökningen 46 procent, från 448 uppsagda personer under andra kvartalet förra året till 657 personer för andra kvartalet i år.  I Västra Götalands län är ökningen 28 procent medan Stockholm redovisar en uppgång med 23 procent.

Detaljhandeln står inför stora förändringar - drivet av kundernas ändrade beteenden från butik till att handla online. I Västra Götaland har många inom detaljhandeln sagts upp.

Under andra kvartalet i år var det 88 procent som fick nytt jobb eller startade företag genom TRRs stöd. 81 procent av de som fick nytt jobb fick högre eller lika hög befattning och 7 av 10 fick lika hög eller högre lön på nya jobbet.

För ytterligare information kontakta:
Claes Åberg, kommunikationschef TRR, tel 0708-67 60 57

TRR är ett trygghetsråd som öppnar dörrar till framtidens arbetsliv. Vi stöttar uppsagda medarbetare till nytt jobb och arbetsgivare som kompetensväxlar på grund av arbetsbrist. Vi finns till för 35 000 anslutna företag och deras 950 000 medarbetare. TRR ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Vi är 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi kan se att ökningstakten bromsat upp något, men det är fortfarande en stor förändring mot hur siffrorna såg ut för 2018. Vi ska dock komma ihåg att det sker från historiskt låga nivåer.
Lennart Hedström, vd, trygghetsrådet TRR
Arbetsmarknaden för tjänstemän har blivit något kärvare samtidigt som det fortfarande går relativt fort för de som sagts upp att komma i nytt arbete.
Lennart Hedström, vd, trygghetsrådet TRR
Det är en klar förändring vi ser under första halvåret i år jämfört med hela 2018 som såg klart bättre ut. Dock såg vi under fjärde kvartalet förra året att en negativ vändning skulle komma.
Lennart Hedström, vd, trygghetsrådet TRR