Färre uppsagda och fler äldre fick jobb i Skåne

Uppsagda tjänstemän i region Skåne minskar med 8 procent under 2017 jämfört med helåret 2016.  Andelen i åldersgruppen 50-59 år som fått nytt jobb fortsätter öka – nu med 9 procent. Och cirka sex av tio aktivt arbetssökande fick lika lön eller en högre lön än de hade tidigare. De flesta fick jobb i företag med fler än 50 anställda.

Färsk statistik från Trygghetsrådet visar att antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd från TRR i region Skåne minskat från 1 737 personer 2016 till 1 603 under 2017. En minskning med 8 procent.

Andelen 50-59 åringar som fått nytt arbete ligger på 38 procent – en ökning med 9 procent.

70 procent av tjänstemännen som fick nytt jobb gick till en fast anställning och 30 procent till en visstidsanställning.

De flesta, 60 procent, fick anställning i ett företag med fler än 50 anställda. 25 procent gick till företag med upp till 25 anställda.

- I Skåne kan vi se tillbaka på ett mycket starkt år för tjänstemännen. Relativt få uppsägningar återspeglar sig i att få sökt vårt stöd under året.  Tillfredsställande att  andelen äldre som får jobb fortsätter öka samt att många får lika eller högre lön i sitt nya jobb, säger Marie Killander, regionchef Skåne, TRR Trygghetsrådet.

Nio av tio av de aktivt arbetssökande tjänstemännen har fått nytt arbete. 80 procent ny anställning och 8 procent valde att starta eget företag.

Branschen service & tjänster rekryterade flest personer – 16 procent av de arbetssökande eller 175 personer fick jobb i denna bransch.

För ytterligare information kontakta:

Marie Killander, regionchef TRR i Skåne, Tel 0702-86 36 78
Claes Åberg, Marknadschef TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi sedan starten 1974 stöttat över 500 000 personer till nytt jobb.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 35 000 företag med sammanlagt 950 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

I Skåne kan vi se tillbaka på ett mycket starkt år för tjänstemännen.
Marie Killander, regionchef TRR Trygghetsrådet Skåne