Trendbrott – uppsägningar ökar med 26 procent

Nu är det tuffare tider för tjänstemännen. Färsk statistik från trygghetsrådet TRR visar att 26 procent fler blev uppsagda och sökte TRRs stöd under första kvartalet 2019, jämfört med motsvarande kvartal förra året. Statistiken visar också att yngre behöver kortare tid att hitta nytt jobb än äldre.

Färsk statistik från TRR Trygghetsrådet visar att 3 398 uppsagda tjänstemän har sökt stöd från TRR under årets första kvartal.  Det är en ökning med 26 procent eller med 704 personer från samma period förra året. Ett tydligt tecken på att arbetsmarknaden försämras. Därmed bekräftas det trendbrott som TRR redovisade för helåret 2018.

Det är i storstadslänen antalet uppsagda ökar mest, jämfört med genomsnittet för hela landet. Störst förändring visar Västra Götalands län, som länge haft Sveriges bästa arbetsmarknad. Där är ökningen 42 procent, från 410 personer under första kvartalet förra året till 597 personer i år. I Skåne är ökningen 38 procent medan Stockholm håller emot bäst, 29 procent fler uppsagda än förra året.

- Det här bekräftar det trendbrott som vi såg redan i slutet av förra året, säger TRRs vd Lennart Hedström. Nu har det vänt och allt fler blir uppsagda. Vi ser också att förändringen är störst i storstadslänen, medan landet i övrigt ännu inte påverkats lika mycket. Förändringen gör att vår prognos för året på att 12 000 tjänstemän beräknas söka TRRs stöd kommer att behöva justeras upp, säger  Lennart Hedström.

TRR kan också konstatera att rörligheten på arbetsmarknaden skiljer sig markant mellan åldersgrupper – ju yngre desto rörligare.

20-29 åringarna som blir uppsagda och söker stöd hos TRR behöver  i snitt fyra månader innan de får nytt jobb. För 30 – 39-åringarna tar det i snitt 5 månader, för 40 – 49-åringarna 7 månader, för 50-59 –åringarna 8 månader och för de över 60 år är genomsnittet 12 månader. Genomsnittstiden för alla är knappt 8 månader.

- Statistiken bekräftar att yngre är rörligare än äldre, vilket kanske inte är så överraskande. Men att äldre stannar längre hos TRR är också en konsekvens av att äldres uppsägningsvillkor är betydligt generösare, vilket påverkar hur aktiv man är i sitt arbetssökande, säger Lennart Hedström.

Under första kvartalet i år var det 85 procent som fick nytt jobb eller startade företag genom TRRs stöd. 82 procent av de som fick nytt jobb fick högre eller lika hög befattning och 7 av 10 fick lika hög eller högre lön på nya jobbet.

Branschen stat, kommun och landsting  rekryterar flest – 18 procent. Service &tjänster 14 procent  och handel &försäljning 14 procent under första kvartalet 2019.

Om oss

TRR är ett trygghetsråd som öppnar dörrar till framtidens arbetsliv. Vi stöttar uppsagda medarbetare till nytt jobb och arbetsgivare som kompetensväxlar på grund av arbetsbrist. Vi finns till för 35 000 anslutna företag och deras 950 000 medarbetare. TRR ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Vi är 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. Läs mer på www.trr.se.

Prenumerera

Dokument & länkar