2016 bästa arbetsmarknaden sedan finanskrisen

Antalet tjänstemän i hela landet som sökte stöd via TRR Trygghetsrådet minskade med 15 procent under 2016 jämfört med 2015. Och trenden att fler uppsagda tjänstemän mellan 50-59 år får nytt jobb håller i sig – ökningen på årsbasis är 6 procent. 2016 visar rekordstark statistik för tjänstemännen.

Färre tjänstemän behövde söka TRRs stöd under 2016 jämfört med 2015. Minskningen är 15 procent – från 14 891 till 12 592 tjänstemän. Det visar TRRs färska statistik för helåret 2016 sett till hela riket.

Och av dem som sökte stöd från TRR fick nio av tio – 88 procent – nytt jobb. Det är en lika hög andel som föregående år.

Trenden att fler över 50 år fick ny anställning efter att blivit uppsagda håller i sig. Andelen 50-59 åringar som fick nytt jobb under 2016 var 6 procent fler än under 2015 och motsvarande siffra för de över 60 år är 12 procent fler.

I Västra Götaland har andelen 50-59 åringar som fått nytt jobb under 2016 ökat mest i hela landet. Med 13 procent jämfört med helåret 2015.

Och i region Skåne har antalet uppsagda tjänstemän som sökt från TRR minskat med hela 28 procent – den största minskningen i hela landet. Och andelen av de arbetssökande som fick en högre lön än de hade tidigare har ökat med 16 procent under 2016 jämfört med 2015.

- Vi upplever just nu den starkaste arbetsmarknaden för tjänstemän sedan finanskrisen 2007-2008. Det blir extra tydligt när vi ser hur företagen står i kö för att anställa de som sades upp från Ericsson förra året. Trycket är så stort att vi öppnat ett speciellt kontor där vi hjälper de Ericssonanställda få nya jobb, säger Lennart Hedström, vd på TRR, Trygghetsrådet.

-Under början på 2017 märker vi hur bland andra Volvo Cars, Volvo AB, SKF, NCC och Trafikverket vill hitta ny arbetskraft bland dem som fick lämna Ericsson. Det är en indikation på att arbetsmarknaden för tjänstemän förblir stark även under 2017, säger Lennart Hedström.

Branschen service och tjänster anställde flest tjänstemän under 2016- 15 procent, följd av stat, kommun och landsting, 14 procent.

Av de aktivt arbetssökande tjänstemännen som TRR stöttat under 2016 fick 81 procent ny anställning, 7 procent startade eget företag och 4 procent började studera.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Hedström, vd TRR, Tel 0722-31 07 49
Claes Åberg, Marknadschef på TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar