2019 - ett tuffare år för tjänstemännen

Report this content

Antalet uppsagda tjänstemän som sökte stöd hos TRR ökade med 29 procent 2019, jämfört med året innan. Framför allt är det i storstadsregionerna som arbetsmarknaden försämrats. Samtidigt går det snabbare för tjänstemän att få ett nytt arbete, starta eget eller satsa på en kompetenshöjande utbildning.

Totalt sökte 14 189 uppsagda tjänstemän stöd hos TRR under förra året. Det är en ökning med 29 procent jämfört med året innan. Samtidigt är det en ökning från låga nivåer. Snittet på uppsagda tjänstemän som söker stöd hos TRR ligger på ca 14 000 personer per år sedan år 2007. Redan under fjärde kvartalet år 2018 kom de första signalerna att arbetsmarknaden för tjänstemän höll på att försämras och trenden höll i sig under år 2019. En orsak är digitaliseringen, som påverkar affärsmodeller och arbetssätt inom flera olika branscher. En annan är politisk osäkerhet i världen, vilket påverkat exempelvis bilindustrin. 

– Det är glädjande att se att de tjänstemän som får stöd av TRR idag når en positiv lösning betydligt snabbare än tidigare. Under år 2019 har det i genomsnitt tagit sju månader att nå en positiv lösning, det vill säga ett nytt jobb, utbildning eller hjälp att starta eget företag efter första kontakten med TRR. Jämfört med år 2018 då det tog 8,5 månader, säger Lennart Hedström, vd på TRR. 

Störst ökning av antalet tjänstemän som sökt stöd hos TRR skedde i storstadsregionerna. I Västra Götaland var ökningen 51 procent år 2019 jämfört med år 2018. I Stockholm var ökningen 34 procent och i Skåne 13 procent. 

Nio av tio aktivt arbetssökande får en positiv lösning efter omställningshjälp från TRR. Totalt fick 9 544 tjänstemän ett nytt jobb med stöd av TRR under år 2019. Av dessa var 67 procent tillsvidareanställningar och 33 procent visstidsanställningar. 

– Gig-ekonomin och tillfälliga anställningar lyfts ofta fram som framtidens arbetsmarknad. Visst är det en anställningsmodell som växer, men vår statistik visar att många fortfarande väljer tillsvidareanställningar, säger Lennart Hedström. 

Under år 2019 lanserade TRR studiersättning för uppsagda tjänstemän. Detta innebär att tjänstemän får ekonomisk möjlighet att studera vidare för att öka chanserna till att få nytt arbete. Satsningen ledde till att sju procent av de aktivt arbetssökande tjänstemännen valde att vidareutbilda sig under år 2019, jämfört med fyra procent året innan.

Övriga siffror från TRR, år 2019

 • 91 procent av de aktivt arbetssökande fick en positiv lösning
  • 77 procent fick ett nytt arbete
  • 7 procent startade ett eget företag
  • 7 procent valde att studera
 • Av de arbetssökande anställdes flest – 16 procent – inom stat, kommun och landsting, följt av 15 procent inom handel och försäljning och 14 procent inom service och tjänster
 • 68 procent fick en likvärdig eller högre lön jämfört med sin tidigare anställning
 • 16 procent av dem som fick nytt arbete fick en högre befattning än tidigare tjänst
 • Av de arbetssökande fick majoriteten en ny anställning tack vare sitt nätverkande, 50 procent, följt av 34 procent via sociala medier/internet och 9 procent via bemannings-eller rekryteringsföretag
   

Varje kvartal presenteras siffror som baseras på uppsagda chefer och tjänstemän som sökt coachning och stöd hos TRR.
 

För ytterligare information kontakta:
Markus Trautmann, ansvarig externkommunikation TRR, tfn: 010-470 93 85, e-post: markus.trautmann@trr.se


TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoachning, helt utan vinstintresse. Vi öppnar dörrar till framtidens arbetsliv genom att stötta uppsagda tjänstemän och chefer på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. Vi hjälper även arbetsgivare att kompetensväxla. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Läs mer på www.trr.se

Taggar: