32 procent fler 50-59 åringar i nytt jobb i Stockholm

Antalet uppsagda tjänstemän i Stockholm som söker stöd frånTRR Trygghetsrådet har minskat med 5 procent mellan första kvartalet 2014 och motsvarande period i år. Och 32 procent fler 50-59-åringar har fått en ny anställning första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

Färsk statistik från TRR för årets första kvartal visar att antalet uppsagda tjänstemän som söker TRRs stöd har minskat det senaste året. För landet i sin helhet är minskningen 7 procent och för Stockholmsregionen 5 procent. Under årets första kvartal sökte 992 tjänstemän i Stockholm stöd från TRR. Under motsvarande period 2014 var var antalet 1 045.

— Det är glädjande att så många fler i åldern 50-59 år får nytt jobb. Det kan bland annat ha att göra med att de har en relevant kompetens från arbetsmarknaden. Det är bra att den kompetensen tas tillvara av arbetsgivarna, säger Anna-Karin Melin, biträdande regionchef TRR Stockholm.

Totalt 88 procent av de arbetssökande i Stockholm fick nytt jobb eller startade eget företag under årets första kvartal. I år har 79 procent av de jobbsökande tjänstemännen fått en ny anställning och 9 procent har startat eget.

65 procent av de jobbsökande fick fast anställning. Branschen service och tjänster som rekryterar flest uppsagda. – från 2014 till 2015 har andelen ökat från 14 till 16 procent.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:

Stefan Eklund, Marknadschef TRR, 0708-676060, stefan.eklund@trr.se

Anna-Karin Melin, biträdande regionchef TRR, 0708-676068, anna-karin.melin@trr.se

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media