• news.cision.com/
 • TRR/
 • Antalet uppsagda tjänstemän nästan på samma nivåer som under finanskrisen

Antalet uppsagda tjänstemän nästan på samma nivåer som under finanskrisen

Report this content

Pandemin har slagit hårt mot det privata näringslivet med liknande varselnivåer och uppsägningar som under finanskrisen. En summering av inflödet av antalet uppsagda tjänstemän under 2020 hos omställningsaktören TRR visar på en ökning med 62 procent jämfört med 2019. Andelen tjänstemän som går vidare till en positiv lösning är fortsatt hög. Majoriteten gick under året vidare till ny anställning och av dem som väljer studier väljer majoriteten att skola om sig till ett nytt yrke.

Under 2020 ansökte 22 932 nya tjänstemän om stöd hos TRR, att jämföra med 14 189 under 2019, vilket innebär en ökning med 62 procent. När pandemin slog till under mars tiodubblades antalet varsel jämfört med månaden innan. Antalet uppsagda tjänstemän låg som högst under april, maj och juni för att gå ner under semestermånaderna och därefter ta fart igen under september, oktober och november i likhet med andra pandemivågen.

Många har valt att skola om sig till hälso- och sjukvårdsyrken
15 432 uppsagda tjänstemän gick under 2020 vidare till en positiv lösning via TRR, vilket motsvarar 93,8 procent av antalet arbetssökande som lämnade TRR totalt under året. Av dessa gick 12 641 personer vidare till ny anställning, medan 1 712 personer påbörjade en längre utbildning* och 1 079 personer valde att starta eget. Antalet personer som väljer längre studier är fler än någonsin, en ökning med 97,2 procent jämfört med 2019. Av de som väljer längre studier satsar hela 70 procent på en helt ny utbildning, där hälso- och sjukvård ligger i topp följt av pedagogik och lärarutbildning. Framförallt är det personer mellan 40 och 49 år som valt att skola om sig och majoriteten är kvinnor.

- Att allt fler väljer längre studier ser vi som en positiv trend som både gynnar ett rörligare arbetsliv och en rörligare arbetsmarknad. En bidragande faktor till att så pass många valt studier är den studieersättning som TRR införde 2019. Vi kan förvänta oss att fler framöver kommer välja att skola om sig mitt i livet, säger Lennart Hedström, vd TRR.

Omställningstiden minskar i kristider
Inte sedan finanskrisen har arbetsmarknaden haft en sådan negativ utveckling som under 2020. Skillnaden mot finanskrisen är att pandemin slår jämnare över hela det privata näringslivet där finanskrisen slog hårdare mot specifika branscher såsom finansbranschen och tillverkningsindustrin.

Sett till inflödet av uppsagda tjänstemän till TRR var det lägre under 2020 jämfört med under finanskrisen 2009 (22 932 under 2020 jämfört med 27 213 under 2009). En märkbar likhet under både finanskrisen och pandemin är att själva omställningstiden innan man som tjänsteman hittar en ny positiv lösning minskar under själva krisen.

- Att omställningstiden minskar tyder på att det under en kris går förhållandevis snabbt för dem som kommit in till TRR att hitta en ny sysselsättning. Under 2020 har tiden till ny positiv lösning minskat med en hel månad jämfört med förra året. Det finns flera anledningar till detta, men en förklaring kan vara att en uppsägning under en kris inte tas personligt och man är därmed mer redo att söka ett nytt jobb direkt. En annan anledning kan vara att man på grund av ovisshet kring framtiden i större mån tar tillvara på de möjligheter som bjuds. Dessutom har rådande pandemi fört med sig ett helt nytt digitalt arbetssätt som ger större geografiska möjligheter att få ett nytt arbete oavsett var företaget finns, säger Lennart Hedström.

25 000 uppsagda tjänstemän väntas 2021
TRRs prognos är att arbetslösheten kommer att öka under första halvåret 2021 för att sedan långsamt gå ned igen. Totalt räknar TRR med 25 000 nyinskrivna tjänstemän under 2021. Denna prognos stämmer väl överens med både Arbetsförmedlingens och Konjunkturinstitutets prognoser för året som landar på ett genomsnitt kring ca 9 procent.

Se TRR och TSLs pressträff Coronakrisens påverkan på omställningen i det privata näringslivet, via länken:
https://youtu.be/wCkG1mogvt0


Övriga siffror från TRR, år 2020

 • 51 094 tjänstemän varslades om uppsägning
 • De branscher som drabbades värst var:
 • Handel och försäljning
 • Hotell, restaurang och turism
 • Finans, försäkring och ekonomi
 • Transport och rederi
 • Konsultverksamhet teknik
 • Rekrytering och bemanning
 • De branscher som rekryterade:
 • Offentlig sektor
 • Handel och försäljning
 • IT
 • Bygg, anläggning och fastighet
 • Service och tjänster
 • Verkstad och metall
 • Regioner med flest uppsagda tjänstemän:
 • Stockholm – 8 368
 • Västra Götaland – 5 871
 • Skåne – 2 650
 • Östergötland – 697
 • Jönköping – 611
 

* 6 månader eller längre.

 

För ytterligare information kontakta:
Markus Trautmann, ansvarig externkommunikation TRR

Tfn: 072-205 93 85, e-post: markus.trautmann@trr.seTRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera