Färre uppsagda i Stockholm under 2016

Report this content

Antalet uppsagda tjänstemän som sökte stöd från TRR minskade med cirka 7 procent under 2016 jämfört med 2015.  Andelen uppsagda över 50 år som får nytt jobb i Stockholmsregionen fortsätter att öka. Under 2016 ökade andelen med 3 procent i jämförelse med helåret 2015.

Färsk statistik från TRR Trygghetsrådet för Stockholmsregionen för 2016 visar att 87 procent av de uppsagda tjänstemän som sökt stöd via TRR fått nytt jobb eller startat eget företag under 2016. Det är en liten ökning sedan 2015 då siffran var 86 procent.

-Ökningstakten av uppsagda tjänstemän i Stockholmsregionen klingade av under årets tre första kvartal men ökade sedan under fjärde kvartalet när Ericsson sade upp cirka 1100 personer i Stockholmsregionen. Trots det minskade antalet tjänstemän som sökte vårt stöd för helåret med 7 procent, säger Rönnaug Melbye, regionchef Stockholmsregionen, TRR Trygghetsrådet.

- TRR har öppnat ett kontor helt skräddarsytt för uppsagda Ericssonanställda och det ser ljust ut för att få ut dem i nya arbeten. Jag bedömer att arbetsmarknaden i Stockholm blir fortsatt stark 2017, fortsätter hon.

3574 personer har under 2016 sökt stöd via TRR. Av dessa fick 87 procent en ny anställning eller startade eget företag.  71 procent fick lika eller högre lön och 87 procent fick lika eller högre befattning. Liknande siffror som för helåret 2015.

Andelen 50-59 åringar som gått till nytt arbete är fortsatt hög och har under 2016 ökat med 3 procent jämfört med 2015.

Flest rekryteringar sker i branschen service och tjänster  - nära 17 procent – en ökning med 13 procent sedan 2015,  tätt följd av data och it-branschen – nära 14 procent – en ökning med cirka 15 procent.

För mer information kontakta:
Rönnaug Melbye, regionchef Stockholm, 076-141 00 64
eller Claes Åberg, marknadschef, 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Media

Media

Dokument & länkar