Fler över 50 år fick jobb 2015 och kvinnor bäst på jobb via nätet

Antalet tjänstemän som sökte stöd via TRR minskade med 3,7 procent under 2015 jämfört med 2014. Och trenden att fler hittar sitt jobb via nätet och sociala medier fortsätter. 27 procent gjorde det 2015, en ökning med 16 procent sedan 2014. Kvinnor är bäst på att söka jobb via nätet 29,1 procent av dem gjorde det mot 25,2 procent av männen. Fler över 50 år fick jobb 2015 jämfört med 2014.

Färre tjänstemän behövde söka TRRs stöd under 2015 jämfört med 2014. Minskningen är 3,7 procent – från 15 308 till 14 748 tjänstemän under 2014. Det visar Trygghetsrådets färska statistik för 2015.

Och av dem som sökte stöd från TRR fick nio av tio – 88 procent – nytt jobb. Det är en lika hög andel som föregående år.

Trenden att fler över 50 år fick ny anställning efter att blivit uppsagda håller i sig. Andelen 50-59 åringar som fick nytt jobb under 2015 var 10 procent fler än under 2014 och motsvarande siffra för de över 60 år är 11 procent fler.

- Det är glädjande att färre tjänstemän blir uppsagda. Trenden att fler äldre får nytt jobb visar att arbetsgivarna värdesätter erfarenhet och kompetens. TRRs statistik visar också att aktiviteten i nätverk och i sociala medier lönar sig när det gäller att hitta nya jobb, säger Calle Leinar, Trygghetsrådets VD.

Nätet och sociala medier är en vanlig kanal för att ordna nytt jobb. 27 procent gjorde det 2015 mot 23,2 2014. Här är kvinnor dominerande med 29,1 procent mot 25,2 procent av männen.

Sedan 2009 har jobbsökande via nätet ökat med 80 procent. Från 15 procent till 27 procent 2015.

Service och tjänster var det sektor som anställde flest tjänstemän under 2015- 14,4 procent, följd av stat, kommun och landsting, 12,6 procent.

Av de aktivt arbetssökande tjänstemännen som TRR stöttat under 2015 fick 81 procent ny anställning, 7 procent startade eget företag och 4 procent längre studier.

För ytterligare information kontakta:
Claes Åberg, Marknadschef på TRR, Tel 0708-67 60 57
eller Calle Leinar, vd på TRR, Tel 0705-57 49 68

Taggar:

Om oss

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media