Nytt nationellt initiativ lyfter skolan

Report this content

Omställningsaktören TRR och Beredskapslyftet inleder ett samarbete för att få fler lärare till Sveriges skolor. Initiativet blir Beredskapslyftets första nationella projekt och målet är att få fler att omskola sig till läraryrket.

Skolverket räknar i sin senaste prognos (december 2019) med en fortsatt stor lärarbrist. Förutom att färre väljer att utbilda sig till lärare är också större elevkullar och kommande pensionsavgångar stora utmaningar. För att svensk skola ska hålla jämna steg med utvecklingen, behöver över 40 000 fler lärare utbildas de kommande åren.

- I pandemins spår har en större andel tjänstemän blivit uppsagda. Bland dem som söker stöd hos oss ser vi ett ökat intresse att omskola sig. Det här initiativet innebär att vi verkligen kan göra skillnad för de individer som vill byta karriär. Att vi samtidigt är med och bidrar till att lösa en samhällsutmaning - att få fler att utbilda sig till lärare - känns självklart också bra, säger Ulrika Wiklund, chef för verksamhets- och tjänsteutveckling på TRR.

Samarbetet mellan Beredskapslyftet och TRR inleds med en pilot där 50 tjänstemän, som blivit uppsagda i följderna av covid19-pandemin, utbildas till lärare. Initiativet möjliggörs tack vare utbildningssatsningen KPU, kompletterande pedagogisk utbildning, där kan den som har högskolestudier i de ämnen som undervisas i svensk skola få en ämneslärarexamen efter en utbildning på cirka ett till ett och ett halvt år. Utbildningen kombinerar teoretiska kurser med praktisk erfarenhet på en grund- eller gymnasieskola och infördes 2011. Faller piloten väl ut, skalas projektet upp för att locka ännu fler till läraryrket.

Under perioden mars till och med augusti 2020 har cirka 6 000 privata tjänstemän som fått stöd av TRR fått ett nytt arbete, börjat studera eller startat eget företag. Av dem som fått nytt arbete under perioden har 54 valt läraryrket. Henrik Dahlquist, som är civilingenjör i botten, har haft en lång karriär inom näringslivet med olika chefsbefattningar på ett par olika internationella bolag. Hans senaste uppdrag var som verksamhetsansvarig på en fiskfabrik i Varberg. Efter en period på bolaget var dags för ett nytt ledarskap i fabriken. Henrik fick då stöd av TRR och bestämde sig för att omskola sig till högstadielärare via en kompletterande pedagogisk utbildning.

- Jag kunde inte fattat ett bättre beslut. Att skolan får en blandning av erfarna lärare med många år i yrket, som kan komplettera med oss som har erfarenhet av den värld som eleverna kommer ut i är väldigt värdefull, säger Henrik Dahlquist som idag är lärare i matematik och naturorienterande ämnen på Kapareskolan i Kungsbacka.

 

För ytterligare information kontakta:
Markus Trautmann, ansvarig externkommunikation på TRR ,010-470 93 85, markus.trautmann@trr.se
David Löfvendahl, kommunikationschef Beredskapslyftet, 076-114 56 01, david.lofvendahl@novare.se

 

Om Beredskapslyftet
Med Beredskapslyftet mobiliseras tillfälligt tillgängliga personalresurser för att stödja svenska arbetsplatser som är starkt pressade under coronakrisen eller som är i behov av akut hjälp.

Om KPU - kompletterande pedagogisk utbildning
Beroende på omfattningen av dina tidigare ämnesstudier kan man ta en ämneslärarexamen för undervisning i årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan. Exempel på ämnen som kan ingå i en ämneslärarexamen är fysik, kemi, matematik, teknik eller samhällskunskap.

Om TRR
TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se