• news.cision.com/
  • TRR/
  • Trenden att fler äldre får jobb är stabil – extra ökning för 60 plussare

Trenden att fler äldre får jobb är stabil – extra ökning för 60 plussare

Report this content

Trenden att fler uppsagda tjänstemän över 50 år får nytt jobb fortsätter. Under årets tre första kvartal är ökningen 10 procent jämfört med samma period förra året. Och i gruppen över 60 år är ökningen hela 16 procent.

Färre tjänstemän söker stöd från TRR. Hittills i år har 11 405 tjänstemän sökt stöd från TRR – mot 11 689 samma period förra året. En minskning med 2,5 procent. Det visar färsk statistik från TRR Trygghetsrådet för årets tre första kvartal.

Åtta av tio uppsagda tjänstemän, motsvarande 81 procent, fick nytt jobb och 7 procent valde att starta eget företag. Det betyder att 88 procent – eller nära nio av tio uppsagda tjänstemän kommer i ny verksamhet via TRR. Fem procent valde att börja studera.

3 766 personer i åldrarna 50 -65 år fick ny anställning. Det motsvarar 41 procent av dem som lämnade TRR för ett nytt jobb. Samma period förra året var siffran 37,5 procent.

833 personer eller 7 procent av dem som sökte jobb via TRR valde att starta eget företag.

Och andelen över 60 år som fick nytt jobb har på ett år ökat med 16 procent - när årets första kvartal jämförs med samma period förra året.

- Det är glädjande att det är färre tjänstemän som sägs upp samt att trenden att allt fler över 50 år får nytt arbete. Det är en seger för erfarenheten och kompetensen på arbetsmarknaden att fler äldre värdesätts av arbetsgivarna, säger Calle Leinar, vd för TRR Trygghetsrådet.

De flesta fick en tillsvidareanställning – 66 procent – oförändrat mot förra året. Branschen Service och tjänster anställer flest – 14,9 procent av de uppsagda går dit. Det är en ökning med 15 procent sedan förra året och sektorerna stat, kommun, landsting kommer på andra plats med en ökad anställning med 13 procent sedan samma period förra året. 53 procent fick reda på jobbet via kontakter och 26 procent via internet och sociala medier.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:
Claes Åberg, Marknadschef på TRR, Tel 0708-67 60 57

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Media

Media