Uppsägningarna bland tjänstemän ökar

Report this content

Brexit, handelstullar och politisk osäkerhet i världen är några faktorer som påverkar svensk ekonomi och arbetsmarknad. Det speglar sig även i trygghetsrådet TRRs statistik. Antalet uppsagda tjänstemän fortsätter att öka. Under årets tredje kvartal ökade antalet uppsagda tjänstemän som sökte stöd från TRR med 30 procent jämfört med samma period förra året.


TRRs statistik för tredje kvartalet fortsätter att visa stigande siffror för antalet uppsagda tjänstemän. 2 776 personer sökte stöd jämfört med 2 143 samma period förra året,  vilket är en ökning med 30 procent. Den grundläggande orsaken beror på osäkerheten i omvärlden som påverkat industrisektorn och nu även börjar få effekt inom tjänstesektorn.

- Arbetsmarknaden för tjänstemän är något mera skakig nu än under samma period förra året, även om det rör sig från låga nivåer. TRR har som syfte att stötta uppsagda tjänstemän till nya jobb och därför är det extra glädjande att de som får vårt stöd och får nya jobb ökar med 6 procent, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

- Vi ser nu en mångfacetterad arbetsmarknad som inte är svart eller vit. Framgång eller motgång kan slå olika även i samma bransch beroende på företagens varumärke, profil eller affärsmodell, säger Lennart Hedström, vd TRR.

Och med en jämförelse med andra kvartalet i år då ökningen var 22 procent så ser vi att arbetsmarknaden för tjänstemän fortsätter att försämras.

Störst ökning av de som söker stöd från TRR visar storstadsregionen Västra Götaland upp. Ökningen är 85 procent för tredje kvartalet i år jämfört med samma period förra året. 545 personer har sökt stöd under tredje kvartalet jämfört med 294 samma period 2018. Orsaken beror i första hand på ett större varsel på 250 personer samt en nedgång inom detaljhandeln. I övrigt mer av en kontinuerlig omställning.

Region Stockholm visar upp en ökning med 20 procent av antalet uppsagda för tredje kvartalet i år jämfört med samma period 2018. I siffror är det 594 för 2018 och 713 i år.

Den grundläggande orsaken är att det är allt fler företag som ger uttryck för en löpande kompetensväxling och beror inte på något större varsel.

Region Skåne är den storstadsregion som klarat dig bäst under tredje kvartalet – förändringen är marginell från 404 till 429 personer.

Sju av tio som fick nya jobb under tredje kvartalet fick en tillsvidareanställning och resten fick visstidsanställning. En tredjedel fick högre lön i sitt nya jobb och 16 procent fick en högre befattning.
 

Håll dig anställningsbar

När du söker jobb är det viktigt att du har den kompetens arbetsgivaren efterfrågar. Fundera över vad du har gjort de senaste månaderna för att stärka din kompetens. Både när du söker nytt jobb och när du har ett arbete. TRR har tipsen på hur du kan utveckla den och bli attraktiv för jobbet du söker.

  • Tacka ja till korta kurser och seminarier som du blir inbjuden till
  • Gå med i en branschorganisation. De ordnar ofta seminarier och träffar som håller dig uppdaterad kring vad som händer i din bransch
  • Omvärldsbevaka din bransch via sociala medier och nischade medier, som till exempel branschtidningar
  • Prenumerera på nyhetsbrev med fokus på din bransch
  • Se över utbudet av kurser och utbildningar på högskola eller universitet som kan öka dina chanser till ett nytt jobb
  • Håll koll på vilka yrken det kommer att råda brist på framöver, men tolka inte prognoserna bokstavligt. Utgå från vad du själv vill. Följ utvecklingen och lär dig ny teknik


För ytterligare information kontakta:
Markus Trautmann, ansvarig externkommunikation TRR, tfn: 010-470 93 85, e-post: markus.trautmann@trr.se 


TRR är ett trygghetsråd som öppnar dörrar till framtidens arbetsliv. Vi stöttar uppsagda medarbetare till nytt jobb och arbetsgivare som kompetensväxlar på grund av arbetsbrist. Vi finns till för 35 000 anslutna företag och deras 950 000 medarbetare. TRR ägs av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Vi är 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. Läs mer på www.trr.se.

Media

Media