Urstark arbetsmarknad i Stockholm

Allt färre tjänstemän har blivit uppsagda i Stockholmsregionen det senaste halvåret. Andelen som sökt stöd från Trygghetsrådet har minskat 23 procent. Och andelen uppsagda 50-59 åringar som får nytt jobb fortsätter att öka. Under första halvåret i år ökade andelen med 6 procent i jämförelse med samma period förra året.

Färsk halvårsstatistik från TRR Trygghetsrådet för Stockholmsregionen visar att antalet uppsagda tjänstemän som sökt stöd via TRR minskat med 23 procent, eller 425 personer sedan halvårsstatistiken för 2015.

-Arbetsmarknaden för tjänstemän är fortsatt stark i Stockholmsregionen. Det är en fortsatt positiv trend – allt färre blir uppsagda, säger Rönnaug Melbye, regionchef Stockholmsregionen, TRR Trygghetsrådet och fortsätter:

-Positivt är att så många kommer i nytt arbete och att andelen över 50 år som får nytt jobb fortsätter att öka.

2 127 aktivt arbetsökande personer har under första halvåret i år lämnat TRR. Av dessa fick 88 procent en ny anställning. 70 procent fick lika eller högre lön och 86 procent fick lika eller högre befattning. Liknande siffror som förra årets halvårsstatistik.

Andelen 50-59 åringar som gått till nytt arbete är fortsatt hög och har under första halvåret i år ökat med 6 procent jämfört med samma period förra året.

Flest rekryteringar sker i branschen service och tjänster tätt följd av data och it-branschen – där en ökning skett med 15 procent.

För ytterligare information och pressbilder kontakta:
Claes Åberg, Marknadschef på TRR, Tel 0708-67 60 57
eller Rönnaug Mellbye, regionchef TRR i Stockholm, Tel 076-141 00 64

 

TRR Trygghetsrådet arbetar med omställning och har drygt 40 års erfarenhet av övertalighet. Vi arbetar som en långsiktig partner. TRR ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag. Vi är den enda oberoende aktören på den svenska marknaden och har utvecklat en komplett metodik för att stötta tjänstemän. Genom att skapa förändringskraft hos individen, har vi de senaste tio åren hjälpt mer än 20 000 företag att vända en svår situation.

TRR ägs av Svenskt Näringsliv och PTK. Över 32 000 företag med sammanlagt 850 000 medarbetare, huvudsakligen tjänstemän i det privata näringslivet, är anslutna till TRR. Organisationen har cirka 250 medarbetare på drygt 40 platser i landet. Huvudkontoret finns i Stockholm. Läs mer på www.trr.se

Om oss

TRR är en aktör inom omställning och arbetslivscoaching. Vi stöttar uppsagda tjänstemän på vägen mot en ny anställning, studier eller att starta eget företag. TRR har 35 000 anslutna medlemsföretag där totalt 950 000 tjänstemän arbetar. Målet är att vägen från ett jobb till en annan positiv lösning ska vara så kvalitativ, effektiv och meningsfull som möjligt. Vi är cirka 250 engagerade medarbetare och finns på ett 40-tal platser över hela Sverige. TRR drivs som en stiftelse utan vinstintresse och initierades 1974 av parterna på den privata arbetsmarknaden, arbetsgivarförbunden inom Svenskt Näringsliv och fackförbunden inom PTK. Styrelsen består av representanter för PTK och Svenskt Näringsliv. Läs mer på www.trr.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

Arbetsmarknaden för tjänstemän är fortsatt stark i Stockholmsregionen. Det är en fortsatt positiv trend – allt färre blir uppsagda.
Rönnaug Mellbye, regionchef TRR i Stockholm