Norwegian hänvisar missnöjda kunder till Klagenemnda – men följer själva inte myndighetens rekommendationer

Norwegians informationschef, Lasse Sandaker-Nielsen, är upprörd över att konsumenträttsföretaget TRS Travelright informerar flygbolagets försenade resenärer om deras rättigheter. Istället anser han att resenärerna ska vända sig till norska Transportklagenemnda eller svenska ARN för hjälp. Men i de fall som prövats hos Transportklagenemnda är Norwegian klart överrepresenterade. Norwegian är dessutom klart sämst på att följa Transportklagenemndas rekommendationer.

Efter flygrättsadvokaten Stephan Erikssons försök att hjälpa de resenärer som drabbats av Norwegians förseningar, har Norwegian stämts i tolv fall vid Attunda tingsrätt. Men hittills har flygbolaget undvikit att ta emot de första två delgivningar som skickats till dem. Dessutom har en annan rättegångs skjutits upp vid två tillfällen på grund av att flygbolagets advokat inte kunnat närvara av personliga skäl. Advokat Eriksson är förvånad över att ett så pass stort bolag som Norwegian inte kan uppbringa någon annan advokat som kan ta över ärendet eller att de inte ens tar emot delgivningar. Han misstänker att flygbolaget försöker förhala rättsprocessen, vilket Norwegians informationschef Lasse Sandaker-Nielsen bestämt förnekar i en artikel i E24.

- Det handlar inte på något sätt om att Norwegian försöker förhala saken. Att insinuera detta är både oseriöst och helt fel, säger Sandaker-Nielsen till E24.

Samtidigt är han irriterad över att Travelright aktivt informerar resenärer om vilka lagar och regler som gäller vid förseningar och att Travelright tar 25% av passagerarnas ersättning från de som vill ha hjälp att driva kraven mot Norwegian.

- Kom ihåg att det även finns offentliga klagoinstanser som är helt gratis att använda. Både Transportklagenemnda i Norge och Allmänna reklamationsnämnden i Sverige är professionella aktörer med solid kompetens inom det här området, påpekar Lasse Sandaker-Nielsen.

Problemet är bara att Norwegian inte tar särskilt stor hänsyn till Transportklagenemndas rekommendationer. Sedan 2012 har den norska konsumenträttsmyndigheten listat de flygbolag som inte följer nämndens rekommendationer. Av 54 avgöranden som inte följs svarar Norwegian för hela 34 fall eller motsvarande 63 %.

Flygrättsadvokaten Stephan Eriksson, som är van att hantera rättstvister mot  stora flygbolag, tycker att Norwegians förhållningssätt är märkligt.

- Travelright måste väl i rimlighetens namn få informera passagerarna om vilka rättigheter de har. Det här är ju fråga om EU-lagstiftning som funnits sedan 2004, säger Stephan Eriksson och skakar på huvudet.

Enligt uppgift från många av Norwegians egna passagerare så lämnar flygbolaget vidare ingen egen information till passagerarna angående rätten till kompensation vid förseningar, enligt Stephan Eriksson. Samtidigt är EU-lag 261 mycket tydlig just på den punkten med att det åligger flygbolagen att informera sina kunder om vilka regler för ersättning som gäller:

Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 261/2004

"Passagerarna bör få fullständig information om sina rättigheter i händelse av nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar så att de faktiskt kan utöva sina rättigheter." 

 - Att Travelright sedan tar betalt för sitt arbete om de lyckas är väl inte heller så konstigt, menar advokat Eriksson. Personalen på Klagenemnda och ARN får ju också rimligen lön, även om den betalas via skattemedel. Skillnaden är att Travelright driver ärendena vidare till domstol och utverkar domar som kan verkställas mot flygbolaget när Klagenemnda och ARN endast kan ge rekommendationer. Och om Travelright misslyckas så är deras hjälp också gratis, då kostar det ingenting för passageraren. Så Travelrights service innebär ingen risk för passageraren. Den drabbade resenären får professionell juridisk hjälp och slipper lägga ned egen tid på ärendet. Många passagerare tycker att en sådan service är bra. Jag förstår om Norwegian, med potentiella skadeståndskrav på uppemot 192 miljoner svenska kronor, inte delar den uppfattningen, säger Stephan Eriksson.

Referenser:

http://e24.no/lov-og-rett/kjos-faar-krass-kritikk-etter-nok-en-rettssak-utsettelse-i-sverige/23272676

https://fly.transportklagenemnda.no/Forside/Foelger-ikke-vedtak

http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/304R0261.htm

TRS Travelright AB är ett svenskt internetbaserat företag som hjälper passagerare att få ut ersättning vid försenade, inställda och överbokade flyg. Ersättningen regleras enligt EU-lag 261/2004 och baseras på förseningens omfattning och flygsträcka. Som mest kan man få 600€ i ersättning oavsett vad biljetten har kostat. Enligt EUs egen statistik är uppemot 1% av alla flyg så pass försenade att det berättigar till kompensation. 
Flygrättsadvokaten Stephan Eriksson biträder TRS Travelright med att driva ersättningskraven till domstol om flygbolagen vägrar att betala. För sina tjänster behåller TRS Travelright AB 30% inklusive moms av passagerarens ersättning enligt principen no win - no fee. TRS Travelrights hemsida finns på www.trstravelright.eu där flygrättsadvokaten Stephan Erikssson även bloggar.

Taggar:

Prenumerera