True Heading AB (publ) tidigarelägger halvårsrapport

True Heading kommer att tidigarelägga publicering av halvårsrapport för 2020 pga. den pågående strukturaffären med Gigger AB.

Styrelsen i True Heading AB har idag beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av resultat för första halvåret 2020. Halvårsrapporten kommer efter styrelsens godkännande att släppas under onsdagen den 15 juli istället för som planerat den 28 augusti.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2020.

Om oss

True Heading AB (publ) bedriver konsultverksamhet, tillverkning och försäljning inom huvudsakligen telematik och transponderteknologi för transportbranschen med huvudsaklig inriktning mot den marina marknaden.

Prenumerera

Dokument & länkar