14,7% kvar

Utvecklingen i TSL-systemet är fortsatt stark. I maj hittade 85,3% av deltagarna jobb samtidigt som inflödet fortsatte att minska. Samtidigt visar Konjunkturinstitutets senaste konjunkturlägesrapport på en ökad sysselsättning samt en långsamt sjunkande arbetslöshet.

Under maj beviljade TSL omställningsstöd för 1 370 personer, vilket är något färre än i maj 2014, då stöd beviljades för 1 541 personer. 19 574 personer har beviljats stöd de senaste 12 månaderna, vilket även det är något färre än den förgående 12-månadersperioden då stöd beviljades till 19 842 personer.

Mikaela Martinsson
mikaela.martinsson@tsl.se
0733-360 163

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Prenumerera

Dokument & länkar