Citat

Det är tillfredsställande att även arbetare nu systematiskt kan erbjudas kompetensutvecklingsinsatser genom sin omställningsförsäkring. Med över 1000 beviljade utbildningsinsatser ser vi att behovet verkligen finns.
Caroline Söder, vd Trygghetsfonden TSL
2017 har vi haft en av de starkaste arbetsmarknaderna sedan Trygghetsfonden TSL grundades 2004. Inflödet av personer med behov av omställning var endast 11 342 personer och vi ser inga tendenser till att uppsägningar på grund av arbetsbrist ska öka under 2018
Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL
Samhällets system måste ta vid på ett bättre sätt för de uppsagda
Tomas Petti, Vd TSL
De som är i störst behov av kompetensutveckling får det i minst utsträckning
Tomas Petti, vd TSL
Det som ofta beskrivs som ett matchningsproblem är till vissa delar ett kompetensproblem.
Tomas Petti, Vd Trygghetsfonden TSL
Deltagarnas betyg på TSL pekar på ett system som på det hela fungerar väl
Tomas Petti, Vd TSL
Det tar längre tid för de uppsagda att få ett nytt jobb och vi ser att fler går till tidsbegränsade anställningar.
Tomas Petti, vd TSL
Det är frustrerande att det fortfarande är så svårt att få till utbildning eller praktik för gruppen arbetare.
Tomas Petti, VD TSL
Att tro att ökad kontroll är det som behövs för att personer ska söka jobb är kränkande.
Tomas Petti, VD TSL
De vi jobbar med har inte valt att vara arbetslösa utan de har blivit uppsagda. Ofta har de jobbat länge och betalt avgift till a-kassan för att under en begränsad tid ha ett ekonomiskt skydd om de förlorar jobbet.
Tomas Petti, VD TSL
Det är inte lättja eller ovilja som gör att alla inte snabbt hittar nya jobb.
Tomas Petti, VD TSL
Ytterst är det varje människa som har ansvaret för sin egen kompetens. Men samhället måste se till att det finns en infrastruktur för lärande.
Tomas Petti, VD TSL
A-kassans villkor att den arbetssökande ska stå till arbetsmarknadens förfogande blir kontraproduktivt för de grupper som inte kan få jobb utan att vidareutbilda sig.
Tomas Petti, VD TSL