Antalet uppsagda personer i omställning är det lägsta på 10 år

11 342 arbetare i privat sektor fick omställningsstöd från Trygghetsfonden TSL under 2017. Det är siffror på samma låga nivå som 2007, när vi stod på toppen av den förra högkonjunkturen precis innan finanskrisen. Då var inflödet av deltagare 10 599 personer. 

Den pågående byggboomen avspeglas i Trygghetsfonden TSL:s siffror med att omkring 95 % av de målare och byggnadsarbetare som deltar i omställningsprogrammen har fått ny sysselsättning inom ett år. Genomsnittet för alla deltagare i TSL-systemet är 79,4 %.

2017 har vi haft en av de starkaste arbetsmarknaderna sedan Trygghetsfonden TSL grundades 2004. Inflödet av personer med behov av omställning var endast 11 342 personer och vi ser inga tendenser till att uppsägningar på grund av arbetsbrist ska öka under 2018 säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL.

I Jämtlands län kommer nästan 90 % av deltagarna i jobb inom ett år, vilket är den högsta siffran av alla län. Detta sammanfaller väl med den positiva trend kring minskad arbetslöshet som länet befunnit sig i de senaste åren. Även Norrbotten (88 %) och Uppsala (87%) utmärker sig positivt. Som en jämförelse hamnar Stockholms län med 82 % strax över snittet och Jönköpings län är med 73 % under snittet.

Det är mycket glädjande är att kunna konstatera att 86,4 % av deltagarna får ett lika eller mer kvalificerat jobb, vilket är en ökning jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 85,6 %. 

Trygghetsfonden TSL är en viktig del av den svenska modellen. Både i hög- och lågkonjunktur förenas företagens intresse av flexibilitet och arbetarnas behov av trygghet genom vårt omställningsavtal, som grundats av Svenskt Näringsliv och LO säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL. 

 

Johan Grauers
Kommunikationschef
070-672 52 85
johan.grauers@tsl.se

Trygghetsfonden TSL är Sveriges största omställningsförsäkring. Försäkringen är avtalad mellan LO och Svenskt Näringsliv och gäller för 100 000 arbetsgivare och 900 000 medarbetare. Vi hjälper i genomsnitt varje år 15 000 arbetare till nytt jobb, och vi är ett verktyg för parterna att underlätta strukturomvandlingen som pågår på svensk arbetsmarknad. www.tsl.se

Taggar:

Om oss

Från uppsagd till en ny karriär - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 100 000 arbetsgivare erbjuder sina 900 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Prenumerera

Media

Media

Citat

2017 har vi haft en av de starkaste arbetsmarknaderna sedan Trygghetsfonden TSL grundades 2004. Inflödet av personer med behov av omställning var endast 11 342 personer och vi ser inga tendenser till att uppsägningar på grund av arbetsbrist ska öka under 2018
Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL