Kompetensbrist försvårar omställning

I en nyligen genomförd SIFO-undersökning uppger 41,2 procent av de arbetare som svarat, att kompletterande utbildning hade underlättat för dem att få ett nytt jobb. TSL-systemet kan bidra med kortare utbildningar, praktik och validering av kunskaper. Det som behövs är att staten hjälper till med försörjningsstöd för de arbetare som vill ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Jobbcoachning, hur effektiv den än må vara, löser inte situationen för alla. TSL släpper idag en rapport, Kompetensbrist försvårar omställning, med förslag på hur man kan öka möjligheterna för arbetarna att få jobb.
– Praktik och kortare utbildning med försörjningsstöd skulle förändra situationen för många av de arbetslösa arbetarna. Vi har infrastrukturen och kompetensen att effektivt erbjuda det, men det krävs att staten bidrar med försörjningsstöd och vi ser att det går att lösa inom befintliga statliga utgifter, säger Tomas Petti, VD på Trygghetsfonden TSL.
– Det hjälper inte att stå till arbetsmarknadens förfogande om man saknar rätt kompetens. Utan kompletterande utbildning eller praktik har många mycket svårt att hitta nytt jobb.

För mer information:
VD, Tomas Petti, 08-412 22 01, 070-399 38 38, tomas.petti@tsl.se
Kommunikationsansvarig, Kajsa Thunholm, 08-412 22 14, 073-335 72 95, kajsa.thunholm@tsl.se

Kortfakta om Trygghetsfonden TSL
Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas. Läs mer på www.tsl.se

Om oss

Från uppsagd till en ny karriär - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 100 000 arbetsgivare erbjuder sina 900 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Prenumerera

Citat

Ytterst är det varje människa som har ansvaret för sin egen kompetens. Men samhället måste se till att det finns en infrastruktur för lärande.
Tomas Petti, VD TSL
A-kassans villkor att den arbetssökande ska stå till arbetsmarknadens förfogande blir kontraproduktivt för de grupper som inte kan få jobb utan att vidareutbilda sig.
Tomas Petti, VD TSL