Bättre arbetsmarknad men bristande kompetens

Färre privatanställda arbetare fick omställningsstöd via Trygghetsfonden TSL i januari 2014 än motsvarande period 2013. Tiden i omställning och arbetslöshet har också minskat markant. Det finns tydliga samband mellan utbildningsbakgrund och möjligheterna att få jobb. Cirka 69 procent av de med grundskoleutbildning fick jobb efter omställning medan cirka 84 procent av de med gymnasieutbildning eller yrkesskola gick till jobb. De med högre utbildning fick också i större utsträckning tillsvidareanställningar.

Det är betydligt färre privatanställda arbetare som får omställningsstöd via Trygghetsfonden TSL i januari 2014 än motsvarande månad 2013. De indikatorer vi kan se nu pekar på ett fortsatt måttligt inflöde av uppsagda till TSL-systemet under våren.

Tiden i omställning och arbetslöshet, som successivt ökat under hela 2013, har nu i januari minskat markant. Det indikerar en förbättrad arbetsmarknad för de privatanställda arbetarna. En del av förbättringen förklaras av att färre sägs upp, en annan delförklaring är att andra sektorer i arbetsmarknaden, offentlig verksamhet, efterfrågat arbetskraft vilket inneburit en viss överströmning från privat sektor till offentlig för en del av TSL-systemets deltagare.

Vi ser tydliga samband mellan möjligheterna att få nytt jobb och utbildningsbakgrund. Av de uppsagda som har grundskoleutbildning har cirka 69 procent fått ett jobb efter omställning, att jämföra med gruppen som har gymnasieutbildning eller yrkesskola där cirka 84 procent har fått jobb. De med högre utbildning fick också i större utsträckning tillsvidareanställningar.

Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt jobb. TSL finansierar omställningsåtgärder åt företag och fack lokalt. Företag och fack väljer leverantörer av omställningstjänster och vi följer upp och utvärderar tjänsterna och resultaten. TSL startades 2004, cirka 100 000 företag är anslutna till TSL-systemet och drygt 900 000 arbetare omfattas.

Taggar:

Om oss

Från uppsagd till en ny karriär - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 100 000 arbetsgivare erbjuder sina 900 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och LO. Läs mer på www.tsl.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det som ofta beskrivs som ett matchningsproblem är till vissa delar ett kompetensproblem.
Tomas Petti, Vd Trygghetsfonden TSL